torsdag, juni 29, 2006

Perssons svek

Än en gång få vi höra om Perssons valsvek.

Det känns väldigt lovande att Försäkringskassans rapporter som TV 4 har tagit del av pekar i samma riktning som Alliansen ståndpunkt. På fyra år har antalet förtidspensionerade ökat med 84 000 till 550 000. Detta är ett svek av Persson som lovade att halvera antalet långtidssjukskrivna utan att öka antalet förtidspensionerade.