onsdag, juli 19, 2006

Mellanöstern, ett getingbo som skapar åsiktsskillnader!

Det går inte att undgå de åsiktsskillnader som nu ljuder mellan de olika blocken. Det är glädjande att folk utnyttjar sin yttrandefrihet till att förmedla sin åsikt kring konflikten i Libanon. Dock så ifrågasätter jag en rad av dessa åsikter.

Bemärkande för vänstersidan är deras subjektiva bedömning av konflikten. Israel bär hela skulden för våldsupptrappningen och enligt vänstern begår de regelrätta mord på civila libaneser. De tar inte hänsyn till den börda som Israel har fått utstå.

I min åsyn ser jag följande dilemma. Israel är en demokratisk stat omgiven av skurkstater. Palestina har en folkvald regering ledd av Hamas, en terroristgrupp med utrotandet av Israel som prio ett. I Libanon sitter en annan terroristorganisation, Hezbollah med i regeringen. På det så är inte steget långt till stater som Syrien och Iran. Dess bör ha haft ett och annat finger med i det här spelet, inte minst med tanke på Syriens inflytande i Libanon under de senaste åren.

Israels tillbakadragande från södra Libanon 2000 var ett led till att få slut på konflikten med Hezbollah. Hezbollah däremot har inte följt FN:s resolution 1559 om fredligt avväpnande utan snarare ha utnyttjat Israels tillbakadragande för att stärka sina positioner i södra Libanon. Det var bara en fråga om när det hela skulle trappas upp igen.

Sammanfattande är att Hezbollah är ansvarig för att konflikten har trappats upp igen på grund av deras arrogan gentemot FN:s resolutioner. Israel har på sin sida ett ansvar att hantera denna konflikt på ett humanitärt sätt och svara på Hezbollahs angrepp på ett proportioneligt sätt utan att det går till överdrift vilket kan ses som risk att det sker just nu.

Dock återstår frågan, om Israel hade riktat in sig på oskyldiga civila i Libanon, hade "bara 200" civila strykt med vid det här laget? Med tanke på Israels vapenarsenal tror jag att dödstalet hade varit än högre om så hade varit fallet.

Så är det, i krig drabbas civila dessvärre, men det är inget nytt. Och det är inte heller så lätt när vi är varse om att dessa terroristgrupper är vana vid att använda civila som sköldar i sin krigföring. Israels, Palestinas och Libanons befolkning behöver bli befriade, inte bara från alla konflikter, utan även dessa terroristgrupper som inte kan respektera frihet och demokrati.