lördag, december 30, 2006

Tack Ulf Kristersson

Det nya socialorgarrådet och förre detta MUF-ordföranden Ulf Kristersson vill öppna för att fler krogar ska få ha öppet till fem. Att detta genomdrivs ger effekten av att konkurrensen mellan krogarna blir mer jämlik. Sen är det viktigt att understryka att politiker inte ska få bestämma när gästerna ska få gå hem från krogen, därför är längre öppettider välkommet.

Kritiker från vänsterhåll menar att det här skulle öka våldet. Kritiken mot att stänga redan vid tre är risken för att svarttaxirörelsen gynnas då alla gäster slängs ut och ska hem. Att ha öppet till fem ger gästerna större frihet att själv välja när de vill gå hem. Min erfarenhet är av tidiga stängningstider är att det blir en oerhörd tumult när alla ska ut, vilket har varit en faktor till slågsmål.