tisdag, januari 02, 2007

Varför har SIDA så dålig kontroll

SIDA har återigen slösat bort 22 miljoner av skattebetalarnas pengar till ett projekt utan något som helst krav på projektredovisning. Detta visar återigen på den bristande organisation och den nonchalans som finns inom SIDA när det gäller biståndspengar.

Som skattebetalare förväntar man sig att de skattemedel som går till bistånd ska ge resultat. Vi kan inte tolerera en sådan slapphet från SIDA att vi inte får reda på vart våra skattepengar går till. Sker ingen förbättring för vi diskutera SIDA:s framtid som biståndsorganisation.