tisdag, augusti 07, 2007

Första världskriget 2.0

Imorrn väntar den stora bataljen, valet av ny SSU-ordförande. När Alliansen tog över åpekade Göran Persson om "det dukade bordet" som borgarna skulle komma till. Jag har inte settt honom göra ett sådant uttalande den här gången, för det är det inte. SSU är ett förbund djupt splittrad mellan sina höger- och vänsterfalanger.

Till skillnad från MUF där en diskussion kan föras mellan de konservativa och de mer nyliberala så har SSU utvecklat sig till en organisation där det som spelar roll är hur mycket skit man kastar på sin motståndare än hur väl man propagerar för sin egen favorit. Striden inom SSU har mer liknat vid ett Verdun 1917 i miniatyr, än en diskussion har SSU kan hitta tillbaka på den politiska arenan. Då den dåliga kulturen i SSU smittar av sig och bidrar till ett sjunkande förtroende för politiska ungdomsförbund hos svenska ungdomar, är det av vikt att SSU kan bli vad de tidigare var.

Varför har inte Christian Olsson inte lyckats hoppa över 18 m i tresteg? Jo för att han inte har någon riktig motståndare som kan utmana honom. Den parallellen går att dra till den poltiska ungdomsdebatten, för det är bara när de politiska ungdomsförbunden kan föra diskussion mellan varandra som gör att de svenska ungdomarna får ett större intresse för politik.