lördag, oktober 13, 2007

Norrlandsturné

Just nu sitter jag på MUF:s kansli uppe i Sundsvall. Det är dagen två på min lilla Norrlandsturné som igår startade i Gävle. Vi deltog på en temadag som BIG (Brotssförebyggarna i Gävle) anordnade. Till hjälp hade jag och DO Linus de två engagerade Jämtlandsmufarna Jonas Bysell och Mattias Grängzell. Under dagen lyckades vi få in ytterligare 12 medlemmar. Det innebär att vi stärker vår position som det distrikt som har växt mest procentuellt under året. :)

Idag blir det för omväxlings skull DS-möte uppe i Sundsvall, följt av en gemansam diskussion med MUF Jämtland och Västernorrland om framtida samarbeten, bland annat om att sammföra våra distriktsstämmor till gemensamn ort. Detta i syfte för att vi ska kunna få roligare sociala aktiviteter, men också för att våra medlemmar ska kunna lära sig känna nya engagerade mufare.

Mycket debatt kretsar kring två omstridda och omdebatterade amerikaner. Den ene, Al Gore som igår belönades med Nobels Fredspris tillsammans med FN:s klimatpanel. Hörde om vadslagningsföretagen i USA hade sänkt oddsen för Gore som president till 6 mot 1. Det kan jämföras med Barack Obama som ger 13 mot 1. Dock leder Hillary Clinton på demokratsidan och ger drygt 1,5 gånger pengarna.
Den andre det snackas om är dokumentärfilmaren Michael Moore som med sin nya film "Sicko" försöker ge en bild av det amerikanska sjukvårdssystemet. Mycket kritik har kommit upp, då filmen sägs ge en mycket vinklat bild av den amerikanska sjukvården, samt att den innehåller en rad felakigheter, vilket har gjort att Michael Moore har setts som en lögnare och gycklare i mångas ögon. Återstår för mig att själv granska filmen med mina egna ögon.