tisdag, januari 29, 2008

Stockholm är inte ett museum

Mikael Söderlund, Stadsbyggnadsråd i Stockholm fortsätter driva sin intressanta vision om en rad skyskrapsbyggnationer i Stockholm. Trist bara att dess NIMBY-ister (NIMBY= Not In My BackYard) ständigt ska vara så stelbenta. Stockholm behöver förnyelse och förändring, och då kan man inte leva i tanken att alla hus ska vara byggda i 1600- eller 1700-talsstil. Stockholm är inget museum, och om det vore så fallet kanske vi skulle börja ta ut entréavgift för att vistas i huvudstaden.