lördag, april 05, 2008

Staël von Holstein i Tv4 Nyhetsmorgon

Johan Staël von Holstein är verkligen en intressant person. I morse var han gäst i Nyhetsmorgon på TV4. Han berättade om sitt arbete och de visioner han har för det statliga kulturrådet. Hans plats i det sistnämnda har retat upp många inom kulturetablisemanget. Det tyder mycket på den trångsynthet inom den svenska kultureliten att ingen får kritisera vad de gör och hur de finansieras. Det är bra att Johan kommer in och för en en helt ny synvinkel på kultur än den debatt som pågår om hur mycket skattepngar som ska tillföras den svenska kulturen.

Johan pekar väldigt bra på att det måste föras in mer objektivitet inom den svenska kulturen. Man kan ju fråga sig varför till exempel en författare vars böcker ingen läser eller köper, ska få författarstöd. Jag hoppas att Holstein kommer att liva upp kulturdebatten. Visserligen har han redan gjort det, men den diskussion som har blossat upp har kretsat kring den trångsynthet som råder inom den svenska kultureliten.