söndag, juli 20, 2008

Osund medierapportering


foto: svt.se

Mediarapporeteringen kring Anders Eklund känns väldigt intensiv.. Jag har förståelse för bland annat Englas mor om den intensitet som finns i medierapporteringen kring åtalet mot Eklund. Jag är väl medveten om hur medier, inte minst kvällsmedier kan bete sig vid händelser som skapar stort utrymme, inte minst i och med de vänner jag har inom politiken.