torsdag, juli 10, 2008

Stackars Lars!

En som verkar ha hamnat i skymundan under Almdealsveckan är Lars Ohly. Han verkar inte ha haft någon kul vecka. Gemensamt S/Mp-utspel utan Vänsterpartiets medverkan, utspel från Miljöpartiets Maria Wetterstrand om ett gemensamt regeringsalternativ. Men även det utan Vänsterpartiet. Lars Ohly är åsidosatt, inte kul att hamna i medieskugga som framträdande politiker.

Idag sa Jan Björklund (Fp) följande på Donners Plats: "- Jag ska berätta om en kille som är mobbad. Han heter Lars". Ibland är det inte lätt när det är svårt.