torsdag, augusti 14, 2008

Bra om skattebefriande

MUF gör idag ett riktigt bra utspel i biståndsdebatten. Genom att skattebefria investeringar i u-länder ska man gynna både utländska mottagare såsom svenska företag som vill expandera. Det är minst sagt läge att förändra biståndspolitiken från att handla om allmosor till att handla mer om investering och utveckling för att göra u-länder självförsörjande.