tisdag, augusti 19, 2008

Edvin till attack

Edvin Alam gör en riktigt bra analys av Aftonbladets artikel om "de så kallade elitskolorna". Det är skönt att läsa från folk som har personliga erfarenheter av "elitskolor" som egentligen borde vara omnämnda som "friskolor". När jag läser Aftonbladets artikel verkar det tydligt som Edvin visar på att artikeln verkar framställa, att bara de barn med akademikerföräldrar med höga inkomster är de enda som har möjlighet att välja dessa friskolor.

Så är det absolut inte. Friskolorna är i min syn ett perfekt komplement till de kommunala skolorna. Dessutom nämner inte Aftonbladetjournalisterna en sak, nämligen den närhetsprincip som byggde på vilken skola som låg närmast bostadsorten. Genom den segregrationspolitik som Socialdemokraterna har åstadkommit skulle denna princip allt mer cementera segregrationen i olika områden. Med dagens skolpolitik är alla ungdomar fria att välja vilken utbildning de vill läsa, vilken skola de vill gå på. Låt det vara så, de kommunala skolorna bör satsa på att öka sin konkurrenskraft, inte stå handfallna i den valfrihet som nu präglar elevernas vardag.

Det känns ganska trist när journalister ser så tunnelaktigt på saker när man försöker lura folk att tro att friskolor bara är till för vissa. Dessutom gör artikelförfattarna klart i artikeln att en majoritet av ministrarnas barn inte går i friskolor. Värt att notera med tanke på att en tredjedel av landets friskolor finns i Stockholmsområdet. För att citera Frank Nilsson "Det fanns en tid då Aftonbladets vänsterretorik hade sin plats på ledarsidan och inte i redaktionellt material."