torsdag, augusti 14, 2008

Många gånger har man hört flosklerna om att Moderaterna och de borgerliga inte kan hantera statens finanser, inte minst när vi vet att det är fel, både då och nu. Nu har tydligen Riksrevisionen gått ut med en kritisk rapport där de är kritiska mot hur staten inte redovisar hur de ska hantera sitt stora överskott. Hittills har stora delar överskottet gått till att beta av statsskulden.

För mig känns läget mycket bättre än så. Regeringen har sedan 2006 lyckats få ner statsskulden under 1000 miljarder, exempelvis ledde försäljningen av Vin & Sprit till minskade räntekostnader på runt 1-2 miljarder kr. Nu när finanserna ser så goda ut finns det gott om utrymmen för ytterligare skattesänkningar för att ytterligare stimulera arbetsmarknaden.