måndag, november 10, 2008

Hur driva med Obama?

Om den senaste tiden har präglats av lågkonjuktur och finanskris, har högkonjuktur rådit på ett annat håll, nämligen humorscenen. Ingen president har nog gett så mycket upphov till material som George W Bush. Frågan är nu hur humorscenen kommer att hantera den nya presidenten. Kommer Obama ge lika mycket upphov till material som sin föregångare? Antagligen inte.

Ett inslag som har roat mig under de senaste åtta åren är Letterman-inslaget "Great Moments in Presidential Speeches". Så här kan det se ut:Frågan är nu hur Letterman och de andra prime time-komikerna kommer att driva med Obama och hans förehavanden, kanske i stil med detta: