måndag, november 17, 2008

LO:s hyckleri

LO är verkligen ute och mobiliserar för morgondagens manifestation på Mynttorget i Stockholm. Läste igenom deras krav på en bättre arbetsmarknad, så här låter det:

- Fler utbildningsplatser, särskilda insatser för unga arbetslösa och offentliga satsningar för fler jobb.

- A-kassan ska befria arbetslösa från tvånget att konkurrera om jobben med lägre löner. 80 procent i ersättning, högre tak, rätt till deltidsstämpling och sänkta egenavgifter.

- Kollektivavtalen ska förhindra konkurrens om jobben mot lägre löner. Lagstiftningen måste ändras så att den försvarar fackliga fri- och rättigheter. Kollektivavtalen ska gälla lika för alla på arbetsmarknaden i Sverige.

Men ärligt talat, vilken ändring behövs för att försvara de fackliga fri- och rättigheterna? I vems syfte ska lagen ändras? Är detta till förmån för arbetstagarna eller är det ytterligare ett steg att stärka fackpamparnas roll på arbetsmarkanden.

Jag sjäklv respekterar kollektivavtalen som ett komplement på den svenska arbetsmarknaden, men arbetsmarknaden måste bli mer flexibel, det måste finnas utrymme för fler avtalsformer.

Men sen det väsentliga, skatten. Hur vill LO ha det med inkomstskatten? Stödjer de regeringens skattesänknigar fr låg- och medelinkomsttagare eller går de hand i hand med socialdemokratin? Om folk inte tjänar på eget arbete, vad har LO:s krav för betydelse?