lördag, november 22, 2008

MUF's tredje hedersordförande


Gunnar Hökmark valdes nyligen till hedersordförande för MUF, den tredje i ordningen.