söndag, november 30, 2008

Vad lära av amerikansk valrörelse

Under förra veckas förbundsstämma diskuterade vi mycket kring skillnaden mellan svensk och amerikanske valrörelse. Det var tydligt att skillnaderna är mycket stora, speciellt i fråga om kampanjande. Vissa saker går att tyda ur den amerikanska valrörelsen som skiljer sig från den svenska:

- Det ideella engagemanget. Fler människor även utanför partierna tar del i valrörelsen och engagerar sig för att locka röster till den kandidat de stödjer. Den grupp av muf:are som var över till USA och hjälpte till i republikanernas valrörelse, vittnade om människor som kom in några timmar efter jobbet för att ringa till osäkra väljare. Det här handlade ofta om personer som inte hade anknytning till republikanerna men som visade stort engagemang i valet.

- Närheten mellan kandidater och väljare. Det märks ganska tydligt att den enskilde kandidaten är så mycket viktigare än det parti som den företräder. Det gick att tyda redan 1984 när Reagan vann 49 av 50 delstater, dels på grund av att han lyckades locka väljare från både republikaner och demokrater. I USA tas det en tydligare ställning för en enskild kandidat vilket är en stor fördel. Att identifiera sig med en kandidat ger väljarna större insyn i den vardagliga politiken.

I Sverige omöjliggörs detta till stor grad till följd av de personvalsspärrar som finns, speciellt bland oppositionspartierna har det funnits motstånd mot sänkta personvalsspärrar. Det märks att att i många fall är partiet viktigare än de som företräder partiet.

- Den informationsteknologiska utvecklingen Presidentvalet 2008 visade på vilka enorma möjligheter som media och internet i allmänhet kan föra valrörelsen närmare väljarna. Det var mycket här som avgjorde till Obamas fördel, han insåg tidigt likt Kennedy insåg tv:s intåg som en fördel att nå ut till sina väljare via många de medier som finns. De två senaste årens utveckling i form av bland annat

YouTube och Facebook har gett politiker större möjlighet att nå ut med sina budskap. Det ska bli intressant och se hur detta utvecklar sig i den svenska politiken under de två kommande åren. Jag hoppas få se att Moderaterna är det parti som bäst utnyttjar de medier som finns för att bäst nå ut med sina budskap.