måndag, november 10, 2008

Vad väntar USA härnäst?

Att USA:s nästa president heter Barack Obama har väl inte undgått den minst insatte. Det som många hade hoppats på, dvs en valrysare blev en defilering och ett ett resultat som talade sitt tydliga språk. Många hade hörsammat Obamas ord om hopp och förändring och USA inleder nu en ny era. Presidentskapet är det tyngsta ansvaret som en enskild person kan bära och det ansvar som ligger på Barack Obama är i särklass tungt. Det är nog ingen som vågar prata om ett dukat bord, så som en annan förlorare försökte förklara det här i Sverige, detta för att på något sätt mildra sitt ansvar över nederlaget.

Många frågor kommer att ställas, hur kommer de första dagarna i Obamas första period se ut? Hur kommer han tackla finanskrisen? Hur kommer han hantera sina löften gällande Irak, Afghanistan och det skattesänkarpaket för låg- och höginkomsttagare? Och framför allt, kan hans motstånd till USA:s frihandelspolitik att bestå? Hopp och förändring är vad Obama har basunerat ut, och det är hopp och förändring som amerikanarna vill se.

Samtidigt väcker valet av Obama en del farhågor. Många vill jämföra Obama med Kennedy, en president med enastående retorik som satte prägel genom sin katolska tro och som föll offer för den inhemska terrorismen. Barack Obama besitter samma retoriska talanger och har definitivt skrivit in sig i historieböckerna som den första svarte presidenten i USA. Kommer Obama att falla offer för den inhemska terrorismen likt Kennedy? Kommer det inre hotet att vara större än det yttre?

Valet av Obama är inte bara ett tecken på att USA vill ha förändring, utan även ett tecken på ett något delad nation. När Roosevelt bjöd in en svart man att äta middag i Vit Huset sågs det som en förolämpning Mer än 70 år senare väljer USA sin förste svarta president, ett val som inte gläder en del men som andas en del förhoppning om att USA är åter på väg tillbaka till de ideal som gjorde dem till den stormakt de förtjänar att vara, framhävandet av demokrati och frihet, och möjligheten till förändring och möjligheter.