torsdag, november 13, 2008

Värnar Ohly om den internationella solidariteten?

Det kan tänkas att jag hackar mycket på Lars Ohly. Men det är inte så svårt att göra det när hans ageranden går att ifrågasätta. Sverige har valt att förstärka sin närvaro i Afghanistan. Det sker genom ytterlige fredsbevarande styrkor, ökat bistånd till hjälp för uppbyggnad av demokratiska institutioner, skolor etc.

Problemet i det hela att Ohly hela tiden faller in i den traditionella vänsterretoriken. USA är skurken och allt Sverige gör legitimerar USA:s misstag. Vi kan hålla oss vid att när civila dödas är det ett misstag, men i övrigt? Var det ett misstag av USA att gå in i Afghanistan? Var det ett misstag att befria Afghanistans kvinnor? Var det rätt att befria landet från åratals av förtryck och förföljelse? Var det ett misstag att genomföra demokrati- och frhetsmässiga åtgärder?

Om Sverige ökade insatser i Afghanistan legitimerar USA för den demokratiska och frihetliga utveckling som har skett i Afghanistan är det inget mig emot.