tisdag, december 29, 2009

De kallar det ekonomisk demokrati

Jag fick via Politikerbloggen syn på ett tämligen märkligt utspel från en socialdemokrat vid namn Carl Schad. Det som enligt honom ska bli vårens tema är ekonomisk demokrati. Intressant, för att ekonomiska reformer ger positiva effekter för alla är viktigt. För därför har regeringen genomfört den mest omfattande jobbskattesänkningen, med fokus på att det ska löna sig för alla att arbeta. För något om det är ekonomisk demokrati.

Problemet är ju bara att oppositionens gnutta till politik är allt annat än ekonomisk demokrati. Ett regeringsskifte kommer med största risk leda till en skattehöjning för de som arbetar till förmån för att människor inte ska arbeta. Hur demokratiskt är det? Men när man lyssnar till socialdemokraternas argumentation kring frihet är det så här det låter. Enligt dem är det frihet för människor att inte behöva oroa sig för försörjningen, för den tar staten hand om. För mig är frihet att människor själv har möjlighet att påverka sin inkomst samt att de får större frihet att avgöra vad de vill göra med sina pengar.

Carl Schad är ganska hård i sin ton, i synnerhet vid begrepp som apartheid. Visst, högern inte tillräcklig avstånd från apartheidsystemet i Sydafrika, men det var ju inte det som Schad menade. Men apartheid, då kanske Carl Schad kanske skulle förklara varför asylsökande under S-tiden inte fick lov att arbeta utan blev hänvisade till socialtjänst.

Det kallas ekonomisk demokrati. Men hittills är det vi känner till, att det är med all sannolikhet en riktad käftsmäll åt landets alla löntagare. Speciellt de med låga inkomster. Det är Socialdemokraternas syn på ekonomisk demokrati.

Länkar: Polblogg, S-info,

tisdag, december 22, 2009

Skilj på mobbing och hyss

Jag fick mig ett gott skratt igår när jag läste dagens läsardebatt. Är det något som både underhåller och frustrerar är dessa moralnissar som ständigt ska tala om för oss andra hur saker och ting ska vara. Debattartikeln i sig är inget annat än vanlig moralpanik, skrivet av en vanlig svensson med brist på viktigare saker att uppröra sig över. Men artikeln hade inte blivit något läsvärt om det inte vore för det direkta svaret från Teknikmagasinets vice vd Niklas Rosenberg.

Teknikmagasinet – humorlösa mobbare
”Airzooka” och ”Elstötsspelet” från Teknikmagasinets julkat

Leif Schulman, Stockholm om prylkedjan Teknikmagasinets julkatalog

Finns det några snälla barn här? Frågan ger ett samfällt ”ja” från alla som förstått att följa julens budskap. Detta budskap gäller uppenbarligen inte de julklappskunder som grabbiga prylkedjan Teknikmagasinet riktar sig till.

I veckan damp en färsk katalog från nämnda kedja ner i brevlådan. I denna katalog, och på nätet, finns ett par uppslag med diverse ”skämtprylar” som får en att tappa andan. Dels för de infantila idéer av humor som dessa företräder, men framför allt av de presentationstexter som ledsagar varje pryl. Vad är det för sadister som skrivit dessa texter?

Några exempel: Luftkanonen ”Airzooka” ska man rikta mot den man inte gillar på kontoret med en luftstråle ”som med stor kraft träffar hans skalle och bokstavligen blåser bort hans fula designbågar”. En elstötspenna ger intet ont anande människor en stöt. ”Inget värmer så gott som att skratta åt sina vänner!” jublar katalogtexten.

Eller varför inte ”Elstötsspelet” vars syfte är ”att straffa den långsammaste”. På nätet säljer denna diskreta tings högborg även den populära ”Bullshit button”. ”Dräm till någon som är allmänt jobbig”. Gamla skämtprylar som pruttkuddar saluför man förstås inte, nej här säljer man ”Liquid ass”– bajslukt på sprayburk med ”rejäl avföringsstank i upp till tre timmar”. ”Utmärkt att spraya på modebloggare”. Vi avslutar med ”Basket case”. ”När någon uppträder som om han vore tappad bakom en vagn, sätt bryskt basketkorgen på hans huvud och kasta prick med de 20 medföljande platsbollarna. För stora eller små pantskallar."

Allt detta ska tydligen företrädesvis användas på kontor. Man fasar för hur det ser ut hos Teknikmagasinet. Hur umgås man där? Det tycks vara ett ställe där översitteri frodas och där mobbare har lätt att få utlopp för sina drifter. Det är ju bara att gå ut på lagret och hämta lämplig produkt.

På Teknikmagasinet finns det säkert många barn, men de är inte snälla.

Leif Schulman, Stockholm

SVAR DIREKT
:

Först skrattade vi glatt och naturligtvis rått (vårt enda skratt) åt inlägget. Vi hade inte fått klart för oss att det verkligen var menat som seriös kritik.

Men sedan sjönk texten in. Vi började ifrågasätta oss själva. Narcissismen släppte sitt grepp och vi landade i ödmjuk sjukdomsinsikt.

Många stora tänkare och tyckare ignorerar vår omänskliga prosa, och blir kanske mer provocerade av all skenhelig glättad kärnfamiljs-myspys-marknadsföring som dränker media under juletid. Men inte du – du sätter fingret på ett verkligt problem. Och öppnar våra ögon.

Att någon kan läsa våra gadgettexter ordagrant är starkt och övergår vår fattningsförmåga (som förvisso är begränsad). Att dessutom lyckas dra korrekta slutsatser om den brutala miljön på vår arbetsplats är än mer imponerande.

Du har rätt. Det är hemskt här. Jag kan erkänna att vi under hösten haft fyra allvarliga tillbud med ”Airzookan”. Jag själv var offer vid en av attackerna, och fick gå på fest med ofrivillig mittbena – du kan fatta hur kul det var. Dessutom har en person på ekonomiavdelningen och två på kundtjänst drabbats av stötar från vår elstötspenna. Och kollegerna skrattade åt dem!

Vi böjer oss för din kritik, din sanningens fyrbåk, och ger dig rätt i allt (utom påståendet ”Gamla skämtprylar som pruttkuddar saluför man förstås inte”. Det gör vi) men eftersom översitteriet finns i våra gener vågar vi ändå inte lova bot och bättring.

Nu skall jag ut på lagret och slita åt mig ett lämpligt vapen att straffa vår inköpschef med.

God jul!


Niklas Rosenberg,

vice vd, Teknikmagasinet

torsdag, december 17, 2009

Summering av ordförandeskapet

Vad har Sverige åstadkommit under ordförandeskapet? Det är frågan man ställer sig när året går mot sitt slut. Trots stora hinder och motsättningar har det svenska ordförandeskapet renderat i en rad viktiga och stora beslut. Vissa bra, vissa som borde bli bättre. I fråga om Lissabonfördraget lyckades Sverige med att lösa de sista knutarna.Det är positivt att EU nu kan enas vid fler frågor utan att de blockeras. Dock är det viktigt att EU verkligen ser över vad som bäst beslutas internationellt och vad som bör tas om hand i enskilda medlemsländer. Hursomhelst, listan på åstadkomna saker rör sig allt från miljö och energi till ekonomi- handels och rättsliga frågor. Kanske det pryds med ett avtal på COP15 i Köpenhamn, vem vet?

Vad har Sverige åstadkommit? Källa: se2009.eu

Klimat

Ordförandeskapets målsättning var att EU skulle fortsätta ta ansvar för att möta klimathotet och agera enat och samlat vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december (COP15).

Under hösten har ett mandat inför slutspurten av förhandlingarna i Köpenhamn antagits. Mandatet innebar bland annat:

 • Ett långsiktigt utsläppsmål: att fram till 2050 bör EU sänka utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent jämfört med 1990.
 • Ett kort- och medelsiktigt utsläppsmål: att EU under alla förhållanden kommer att minska utsläppen med 20 procent fram till 2020, med 30 procent om andra parter gör tillräckliga utsläppsminskningar.
 • Krav på minskade utsläpp från internationella transporter: för flyget krävs en minskning med 10 procent och för sjötrafik med 20 procent till 2020 jämfört med 2005. EU menar att avgifter från flyg och sjöfart bör användas för att betala insatser i utvecklingsländer, inte minst för de allra fattigaste.
 • Krav på att stoppa förstöringen av regnskog: förstöringen ska ha halverats till 2020 och ha upphört till 2030. EU vill se beslut vid mötet i Köpenhamn som stoppar regnskogsskövlingen, stödjer återskogningen och skapar ett hållbart skogsbruk.
 • En överenskommelse om EU:s bidrag till klimatfinansiering: EU har ställt sig bakom att behovet av långsiktig finansiering uppgår till 100 miljarder euro per år till 2020. EU uppskattar det globala behovet av snabbstartsfinansiering till närmare 7 miljarder euro årligen för åren 2010-2012. EU och dess medlemsstater är beredda att bidra med 2,4 miljarder euro årligen för detta.

Ekonomiska krisen

Ordförandeskapets målsättning var att EU skulle gå stärkt ur den ekonomiska och finansiella krisen. Under hösten skulle vi hantera krisen, skapa bättre finansmarknader genom ökad tillsyn och reglering samt upprätthålla ordningen i de offentliga finanserna. Under det svenska ordförandeskapet har följande därför bland annat genomförts:

 • Bättre och ökad finansiell tillsyn: Kraftfulla europeiska institutioner för övervakning av finansmarknaderna ska motverka uppkomsten av nya kriser och utöva gränsöverskridande tillsyn. Ett gemensamt ”systemriskråd” (European Systemic Risk Board, ESRB) bildas för att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. Samtidigt skapas tre nya myndigheter för tillsynen av finansföretag: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
 • Stopp för en osund bonuskultur: Medlemsländerna har enats om nya bindande EU-regler för ersättningssystem i banker och värdepappersföretag. Dessa främjar ansvar för en långsiktigt sund och hållbar utveckling i bankerna. De ska dessutom förebygga riskfyllda beteenden som kan hota stabiliteten i det finansiella systemet.
 • Nya europeiska regler för kapitaltäckning: Reglerna minskar möjligheterna att sälja vidare risker och gör bankerna mer motståndskraftiga mot förluster i dåliga tider. Därmed minskar risken för att hushåll och företag drabbas av att kreditförsörjningen stryps.
 • Finanspolitisk exit: Genom skapandet av Göteborgsprinciperna, en finanspolitisk exitstrategi för hur man ska återgå till sunda offentliga finanser och antagande av Excessive Deficit Procedures (EDP), har ordförandeskapet hanterat det svåra läget för offentliga finanser i medlemsländerna och skapat en process för vägen framåt.
 • Finansmarknadsexit: Det finns nu tydliga principer för avvecklingen av stödåtgärderna för finansmarknaderna. Genom dessa strategier får sunda banker rätt incitament för en återgång till en konkurrenspräglad marknad och övriga banker får incitament att ta itu med sina brister.
 • Förbättrade arrangemang för finansiell krishantering: Ett arbete har inletts för att ta fram nya åtgärder för tidiga insatser och hantering av gränsöverskridande banker i kris.
 • En ny tillväxtstrategi för EU 2020: Ordförandeskapet har gjort ett avstamp för tillväxtarbetet kommande decennium. Fokus för det framtida tillväxtarbetet ska vara en ekoeffektiv ekonomi, stärkt konkurrenskraft, ökade investeringar i forskning och utbildning, full sysselsättning och högt arbetskraftsutbud samt långsiktigt hållbara offentliga finanser.

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december. Vägen dit kantades av ett omfattande arbete med institutionella frågor:

 • Ny kommissionsordförande: I september utnämndes José Manuel Barroso till att fortsätta som ordförande för Europeiska kommissionen.
 • Tjeckisk underskrift: Efter att Europeiska rådet 29-30 oktober givit Tjeckien ett förtydligande angående tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna skrev landets president Vaclav Klaus under fördraget.
 • Tillsatta tjänster: Vid ett extra informellt toppmöte 19 november utsågs Herman van Rompuy till permanent ordförande för Europeiska rådet för en period på två och ett halvt år. Catherine Ashton utsågs till Hög representant för utrikes- och säkerhetsfrågor för en period på fem år.
 • Lissabonfördragets ikraftträdande: Alla förberedelser kunde fullbordas för ett ikraftträdande av Lissabonfördraget den 1 december.

EU:s Östersjöstrategi

Ordförandeskapet har haft som ambition att anta en EU-strategi för Östersjön som ska ge ett renare hav och göra regionen mer ekonomiskt dynamisk:

 • Östersjöstrategin på plats: Trots att åtta av de nio länder som gränsar till Östersjön är EU-medlemmar har det saknats en strategi från EU:s sida för hur vi ska öka tillväxten i regionen och hur vi ska hantera miljöhotet mot Östersjön. Östersjöstrategin är därför ett viktigt instrument i arbetet för en renare Östersjö och en konkurrenskraftig Östersjöregion.

Stockholmsprogrammet

Ordförandeskapets ambition var att utifrån visionen om ett tryggare och öppnare Europa där enskildas rättigheter värnas, anta ett program på det rättsliga området, kallat Stockholmsprogrammet. Programmet kommer att styra EU:s rättsliga, polisiära och migrationssamarbete de kommande fem åren. Det lyfter bland annat fram:

 • Värnad integritet: Individens integritet och rätt till privatliv sätts tydligare i centrum.
 • Stärkt rättsäkerhet: Arbetet för att stärka rättssäkerhet för misstänkta och skydd för personuppgifter förbättras.
 • Ökat samarbete: Medlemsstaternas samarbete för att gemensamt bekämpa grova gränsöverskridande brott såsom människohandel och narkotikasmuggling förstärks.
 • Ambition om asylsystem: På migrationsområdet tas tydlig ställning för ett gemensamt rättssäkert och effektivt asylsystem ska vara på plats senast 2012.

Utvidgning

Den fortsatta utvidgningsprocessen är av strategisk betydelse för Europa. Ordförandeskapets målsättning var att säkra fortsätta framsteg i utvidgningsprocessen.

 • Avtal mellan Kroatien och Slovenien: Ordförandeskapet bistod i överenskommelsen mellan Kroatien och Slovenien om skiljedomsprocess för gränstvisten mellan de bägge länderna. Kroatiens förhandlingar går nu in i slutskedet och ordförandeskapet hoppas att ett antal förhandlingsområden kan stängas den 21 december .
 • Turkiets förhandlingar fortskrider: Översynen av Turkiets utestående tillämpning av Ankara-protokollet kunde ske med beaktande av den ömtåliga förhandlingsprocessen på Cypern. Ordförandeskapet hoppas att miljökapitlet för Turkiet kan öppnas den 21 december.
 • Ansökningar bedöms: Rådet har beslutat att ta ställning till medlemskapsansökningarna från Island, Albanien och Montenegro när Europeiska kommissionen presenterat sina yttranden. För Island väntas det ske redan i börjat av året så att en förhandlingsstart under våren är möjlig.
 • Interimsavtal med Serbien: Serbiens interimsavtal med EU (om handel och handelsrelaterade frågor) kan börja tillämpas.

EU som global aktör

Ordförandeskapets målsättning var att stärka EU som global aktör med en tydlig agenda för fred, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Ambitionen var att utveckla EU:s förmåga att agera vid internationella kriser, stärka samarbetet med viktiga partners och bidra till samverkande EU-insatser inom så väl utrikes- och säkerhetspolitik som handels- och utvecklingspolitik:

 • Sju toppmöten med länder utanför unionen: Sydafrika, Brasilien, USA, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina. Klimatfrågan var huvudämne i vart och ett av de sju toppmötena, i syfte att driva på länderna inför klimattoppmötet i Köpenhamn.
 • Nya utrikestjänsten (EEAS): Europeiska rådet 29-30 oktober godkände ordförandeskapets riktlinjer om inrättandet av en Europeisk utrikestjänst. Rapporten lägger grunden för det förslag som ska presenteras av den Höga representanten.
 • Östliga partnerskapet genomförs: Genomförandet av det Östliga partnerskapet har påbörjats och en rad framsteg har nåtts.
 • Fördjupad strategi för Afghanistan/Pakistan: Ordförandeskapet har tagit fram en fördjupad EU-strategi för Afghanistan och Pakistan. Arbetet med implementeringen av strategierna pågår.

Övriga viktiga frågor:

Arbetsmarknad och sociala frågor

 • Aktiv socialförsäkrings- och arbetsmarknadspolitik: Ordförandeskapet har betonat vikten av att uppmuntra och stödja människor att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. En aktiv arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitik kommer att gynna de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur. Arbetet kommer att fortsätta genom EU:s nya strategi för tillväxt och sysselsättning.
 • Jämställdhet och tillväxt: Ordförandeskapet har lyft fram hur jämställdhet kan stärka tillväxten. Frågan är viktig i kommande arbete med EU:s nya strategi för tillväxt och sysselsättning.
 • Egenföretagare: En politisk överenskommelse nåddes om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare/självständiga medhjälpare.

Utbildning

 • Ökat fokus på lärarnas roll för europeisk konkurrenskraft: Ordförandeskapet har lyft frågor kring lärare och skolledares roll för utbildningens kvalitet och för Europas konkurrenskraft.

Bistånd

 • Klimat och utveckling: Med ett mellan- till långsiktigt perspektiv enades biståndsministrarna om hur utvecklingssamarbetet kan inkorporera frågor om klimatförändring och hur vi kan stödja partnerländerna i deras ansträngningar med att få samstämmighet i arbetet med fortsatt utveckling och hanteringen av klimatförändringarna.
 • Biståndseffektivitet: Ett operationellt ramverk har antagits för att hjälpa EU att leva upp till internationella åtaganden gjorda i Paris och Accra.

Handelsfrågor

 • Frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea: Ordförandeskapet har slutförhandlat frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Avtalet kommer att ta bort i princip samtliga tullar och en rad andra hinder för handel och investeringar mellan de bägge ekonomierna.
 • Tjänstedirektivet och varupaketet införs den 1 januari: Under ordförandeskapet har genomförandet av de båda reformpaketen slutförts. Tjänstedirektivet och varupaketet kommer att göra det lättare och mindre kostsamt att handla med varor och tjänster på EU:s inre marknad.

Säkerhetspolitik, försvar, civil krishantering

 • Gemensam och förbättrad sjöövervakning: Östersjöländerna knyter samman sina olika system för sjöövervakning och sjölägesbilder, både mellan myndigheterna inom länderna och länderna emellan. På så sätt kan vi bättre hantera civil sjöfart, sjösäkerhet, miljöfrågor samt skydd mot brottslighet och militära hot.
 • EU:s stridsgrupper får ökad användbarhet: Förutsättningar har skapats för att stridsgrupperna ska kunna nyttjas på ett mer flexibelt sätt utanför snabbinsatskonceptet, vilket ökar EU:s krishanteringsförmåga.
 • Förbättrad civil-militär samverkan: EU:s krishanteringsförmåga stärks genom att civila och militära resurser samordnas och verkar mot samma mål.

Ekonomiska frågor

 • Mindre momsfusk: Allmänna riktlinjer som syftar till att bekämpa momsfusk och som ger medlemsstaterna möjlighet att införa omvänd skattskyldighet för moms på utsläppsrätter. Överenskommelsen kommer att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa bedrägerier på ett mer ändamålsenligt sätt och därigenom förbättra effektiviteten på marknaden för utsläppshandel.

Rättsliga och inrikes frågor

 • Misstänktas rättigheter stärks: EU har för första gången gjort framsteg när det gäller att stärka misstänktas rättigheter i brottmål. Arbetet har pågått sedan 2004 utan framgång. Ministrarna kom som ett första steg överens om ett instrument om att den misstänkte ska ha rätt till information och tolkning. Dessutom har beslut fattats om hur arbetet med att stärka rättssäkerheten ska bedrivas de kommande fem åren. Detta omfattar bland annat rätten att företrädas av advokat.
 • Skärpt straffrätt mot människohandel: Samsyn har nåtts om skärpta straffrättsliga regler mot människohandel. Begreppet människohandel vidgas att omfatta fler fall än i dag samtidigt som straffen höjs på EU-nivå. Utöver detta har EU kommit överens om en åtgärdsinriktad plan för hur samarbetet med länder utanför EU ska bedrivas i kampen mot människohandel. Syftet är att tidigt förebygga att människor blir offer för människohandel.
 • Bättre informationsutbyte för mer effektiv brottsbekämpning: En strategi för hur informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter ska bli mer effektivt och rättssäkert har antagits. Skyddet för enskildas personuppgifter ska stärkas.
 • Viseringsfrihet: Beslutet om viseringsfrihet för fYROM, Montenegro och Serbien sänder en stärkt signal gällande de respektive ländernas EU-perspektiv.
 • Stödkontor för asylfrågor: Rådet har under svensk ledning nått en överenskommelse om att inrätta ett stödkontor för asylfrågor och att detta kommer att placeras i Valetta, Malta. Stödkontoret är viktigt för att det gemensamma asylsystemet ska fungera.
 • Gemensamma asylsystemet: Vi har gjort väsentliga framsteg i förhandlingarna av det gemensamma asylsystemet.
 • Handlingsplan för ensamkommande barn: På svenskt initiativ har rådet uppdragit åt kommissionen att ta fram handlingsplan med konkreta åtgärder för att möta problematiken med ensamkommande barn. Ensamkommande barn är ett växande problem i många EU-länder, inte minst i Sverige.

Hälso- och sjukvårdsfrågor

 • Tillgång till verksamma antibiotika: Ordförandeskapet har drivit fram ett förslag som innebär att medlemsländerna gemensamt ska hitta vägar för att stimulera läkemedelsindustrin att forska fram nya fungerande antibiotika. Ordförandeskapet har också tagit initiativ till samarbete mellan EU och USA kring antibiotikafrågor.
 • E-hälsa för förbättrad patientsäkerhet vid vård i annat EU-land: För att patienter ska kunna få en effektiv och säker behandling och vård i ett annat EU-land har ordförandeskapet drivit på ett samarbete inom medlemsländerna kring e-hälsa.
 • Pandemin – influensa A(H1N1): En strategi mot influensan antogs under svenskt ordförandeskap. Strategin omfattar tillgång till vaccin, vaccinationsstrategi, godkännandeprocess för vaccin, information till allmänheten, globalt samarbete och beredskap inom andra samhällssektorer än sjukvården. Ordförandeskapet och Europeiska kommissionen har vid ministermötena givit en lägesrapport om utvecklingen av den nya influensan i EU och dess grannländer. Gemensamma rådsslutsatser har tagits fram.

Konkurrenskraft och forskning

 • Mot en ekoeffektiv ekonomi: Ordförandeskapet har lyft fram möjligheterna i omställningen till en eko-effektiv ekonomi: hur Europa kan ta sig ur den ekonomiska krisen genom en grön väg mot stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb.
 • Bättre regler: Ordförandeskapet har trappat upp arbetet med regelförbättring och fått medlemsstaterna att enas om fortsatt intensifierat arbete inom Europeiska kommissionen, rådet och Europaparlamentet.
 • Kunskapstriangeln ska stärka Europas innovationskraft: Att få investeringar i utbildning och forskning att leda till innovationer som kan ge tillväxt är avgörande för Europas konkurrenskraft. Arbetet har lett till att frågan nu finns högt på EU:s dagordning.
 • En mer effektiv förvaltning: Genom elektronisk förvaltning läggs grunden för bättre tillväxt, ökad rörlighet och större öppenhet. Medlemsstaterna har enats om en ministerdeklaration för att bygga en bättre ”eUnion” fram till 2015.

Ett europeiskt patent

 • Överenskommelse om gemensamt EU-patent: Efter decennier av förhandlingar finns nu en överenskommelse i allt utom språkfrågan om hur ett gemensamt EU-patent ska utformas och regleras. EU-patentet kommer att främja innovation och ge europeisk industri bättre möjligheter att konkurrera på den globala marknaden.

Jordbruk- och fiske

 • Förbättrad fiskekontroll: Ordförandeskapet ledde förhandlingar som gjort att EU nu får gemensamma regler för fiskekontroll. Reglerna innebär att konsumenten kan följa fisken från nät till bord.
 • Stärkt djurskydd: Det svenska ordförandeskapet har arbetat fram en politisk kompromiss mellan rådet och Europaparlamentet. Förhoppningen är att beslut kan fattas så snart som möjligt. Förordningen syftar till att stärka djurskyddet för försöksdjur i hela EU.

Telekommunikation och transport

 • Telekompaketet: Efter två års förhandlingar lyckades ordförandeskapet att ena rådet och få stöd av Europaparlamentet för ett beslut som innebär bättre tjänster och skydd för användare samt tydligare krav på information om vilka tjänster som operatörerna erbjuder.
 • EU:s framtida transportpolitik: Arbetet har påbörjats under svenskt ordförandeskap. Fokus på klimatsmart och säkra transporter i Europa och på att få fungerande godskorridorer genom EU.

Energi

 • Energieffektivisering: Ordförandeskapet har nått målsättningen att leverera ett ambitiöst och betydelsefullt energieffektiviseringspaket med tre direktiv. Direktiven handlar om energimärkning av energirelaterade produkter, energimärkning av däck och en reviderad lagstiftning om byggnaders energiprestanda.
 • Förstärkt energisamarbete med USA: Det svenska ordförandeskapet har förstärkt energisamarbetet mellan EU och USA genom etablerandet av ett nytt Energiråd.

Miljö

 • Utfasning av fosfat i tvättmedel: Sverige förbjöd fosfat i tvättmedel 1 maj 2008 och har arbetat för ett förbud på EU-nivå. Östersjöstrategin innehåller mål om att fasa ut fosfater från tvätt- och rengöringsmedel och Sverige har fått i uppgift att leda detta arbete. Ordförandeskap har drivit frågan och har under hösten sett enskilda medlemsländer och industrin ta egna initiativ i frågan. Europeiska kommissionen kommer inom kort föreslå lagstiftning.

söndag, december 13, 2009

Dags att (s)yna korten

Expressen har publicerat en väldigt genomgående artikel om Socialdemokraternas ställning i sjukförsäkringsfrågan. Den förklarar en sak. Saker och ting har dolts för press och allmänhet. Vad beror det på? De vill inte visa på att de tycker likadant som Alliansen. För vad det visar som vi har fått klart för oss, är att inga mer pengar är tillförda i skuggbudgeten, inte ett enda öre mer. Dessutom har de också i sin skuggbudget tagit bort den tabell som visar vad de vill.

Jag kan förstå att det är lite jobbigt att visa att man står bakom den politik som Alliansen bedriver. I två mätningar har oppositionen fått ett stöd som vid ett val skulle ha gett dem egen majoritet. Vad beror det på? Har politiken förts fram? Nej, det är dags att man synar den för allmänheten. Har man ett starkt stöd i opinionen gäller det att stå för den och visar sin agenda. Hittills är den ett stort mörker.

Media: AB, Exp, Exp, Svt

lördag, december 12, 2009

Som om Jagger hade lämnat Stones

Golfvärlden blir tillfälligt av med sitt allra största affischnamn. Tiger Woods tar paus i en tid då hans tills nu fläckfria förflutna har blottats för hela omvärlden. En ytterst märklig olycka visade sig rulla upp ett helt dubbelliv som Tiger hade levt bakom en perfekt fasad fyllt av allt det där som personifierar "The American Dream". En man som föds upp under enkla levnadsförhållanden, växer upp och blir golfvärldens största stjärna.

Golfvärldens har tidigare varit en elegant sport där fusk och oredligheter är något ytterst smärtsamt för sporten och för den som åker dit. Att Tiger väljer att ta paus från golfen är ett stort bakslag då golfen förlorar sitt största affischnamn, en man som var på väg att bli större än Jack Niklaus. Det känns nästan som om Mick Jagger skulle ha tagit paus från Rolling Stones.

Media:
AB, AB, AB, DN, Exp, Exp, GP, SvD, SvD, SvT, Tv4

onsdag, december 09, 2009

Axén och Husmark står upp för Alliansen

Reglerna var för snäva, Försäkringskassan gjorde sin tolkning av den lagstiftning som fanns. Då är det ganska sunt att regeringen snabbt tar tag i problemet och försöker hitta en lösning på det problemet. Till skillnad från vad opposition och viss press försöker få människor att tro, är att vi har en regering på defensiv. Jag märkte det senast i morse på Lars Kristoffersson i Tv4. Men som politiskt aktiv har jag en förståelse för hur media agerar. Dock har debattklimatet blivit ganska uppeldad och det är de de som drabbas av utförsäkring som får betala.

Här spelar förstås två personer en stor roll. När oppositionen anklagar oss för att slänga ut människor i otrygghet är det viktigt att visa att det är inte fallet. Så cynisk är inte Alliansen, till skillnad från den opposition som fram till valet 2006 förtidspensionerade 140 personer varje dag. Därför blev det en av Alliansens tyngsta frågor att hantera. Nu finns en sjustegsmodell för att återanpassa människor in i arbetslivet istället för att cementera deras utanförskap. Det har satts en bortre gräns för sjukförsäkringen som ett led i att fasa ut antalet sjukskrivna. Hittills har det fungerat väl, trots en lågkonjunktur har cirka 200 000 människor lämnat utanförskapet sedan 2006. Det är en bra början.

Vad som är värt att notera är att ambitionen har aldrig varit att tvinga svårt sjuka att arbeta och avbryta sin behandling. Det var bra att man från läkarhåll gick ut och varnade för konsekvenserna, en varning som gjorde att man från regeringshåll kunde ta tag i problemet och arbeta för en förändiring av lagstiftningen. Jag hade förväntat mig att man från oppositionshåll hade följt med och arbetat för en enklare lagstiftning. Istället har de nu använt denna situation för att svartmåla regeringens syn på sjukskrivna, piskat upp en stämning som bara ställt till oreda och oroat de som är allra mest utsatta av de gamla reglerna. Luddiga pressmeddelanden med dimridåer för att sinka regeringens arbete. Det hade varit välkommet om de hade visat på vad de själva vill. Hittills har de inte avsatt en enda krona i sin budget för detta ändamål.

Som tidigare visat har jag stort förtroende för Christina Husmark Persson agerande. Vid hennes sida finns Gunnar Axén som backar upp i utskottet. Oavsett om det är Sahlin, Ohly, Eriksson eller Palm, Husmark Persson och Axén står upp för regeringens arbete och synar oppositionens bluffmakeri.

tisdag, december 08, 2009

Varför inte den riktiga inkomstklyftan?

När olika debattörer går ut och debatterar kring inkomstklyftorna ter sig debatten likadant. Den fokuserar hela tiden på klyftan mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Det har aldrig skapat någon troväärdighet hos mig. När Alliansen tog makten var det med löftet att det skulle löna sig att arbeta. Resultatet har blivit att nästintill alla arbetande svenskar har fått mer än tusen kronor i månaden, en stor del har fått nsätan 1500 kronor mer i månaden. Att döma av effekten har de med de lägsta inkomsterna fått den hösta inkomstskattesänkningen.

Ser man till inkomstförändringarna som även LO-rapporten visar på, har alla grupper fått ökade inkomster. Räkna därtill de mest omfattande skattesänkningarna som de med de lägsta inkomsterna har fått den senaste mandatperioden. Det går inte att glömma bort Margret Thatchers bevingade citat "Den fattige blir fattigare givet att den rikare blir mindre rikare". För varför fokuserar man inte på den riktiga klyftan, dvs mellan de som tjänar minst och de som inte tjänar någonting alls?AB, DN, DN2, Exp, SvD

Hellre sympatipoäng än aktiva åtgärder.

Jag har lyssnat en del på Christina Husmark Persson. Jag får säga att det är tämligen imponerande att hon klarar av att hantera den uppgift hon har som socialförsäkringsminister. Vissa kan tro att den rollen kan vara rätt liten. Men när man tänker på att Husmark hanterar drygt halva statsbudgeten inser man att uppgiften blir en hel annan. Låt mig säga så här. Den reform som Alliansen röstade igenom förra året och som oppositionen var emot har de nu ställt sig bakom. Det är skönt att de även står bakom den sjukvårdsreform som mer aktivt försöker återanpassa människor till arbetsmarknaden. Men när man lyssnar till dem låter det något helt annat.

Jag tycker det är ganska magstarkt att man både från Miljöpartiets och Socialdemokraternas sida har fokus på att samla politiska sympatipoäng hos de utsatta människorna istället för att kommunicera ut sin agenda. Vill man nå trovärdighet behövs det förslag på konkreta åtgärder, det har jag inte hört. Nu försöker man skapa en offersituation där man gör allt för att locka folks stöd, utan att visa på vad man egentligen vill. För vill oppositionen något? Inte enligt deras budgetmotioner.

När Alliansen tog över makten 2006 förtidspensionerades 140 personer varje dag. Förtidspension var det som väntade dem som uppnådde maximalt antal sjukdagar och stod inför utförsäkring. Det som kallas "Den kalla handens politik" om Alliansens agenda kommer från den opposition som bedrev en cynisk politik och som inte vill visa vad de vill genomföra. För det de inte visar är att de är för den åtgärdsplan från Alliansen som de röstade emot förra året. Men prestigen räcker inte längre. Därför drabbas inte de utförsäkrade bara av oro för sin försörjning, de drabbas av oppositionens cynism inför deras situation.

Media: AB, AB2, AB3, DN, Exp, Exp2, Exp3, Svd, Svd2, Svd3, SvD4

fredag, december 04, 2009

Förhandstippande av VM-grupperna

Grupp A
Sydafrika
Mexiko
Uruguay
Frankrike
Går vidare: Uruguay, Frankrike

Grupp B:
Argentina
Nigeria
Sydkorea
Grekland
Går vidare: Argentina, Nigeria

Grupp C:
England
USA
Algeriet
Slovenien
Går vidare: England, USA

Grupp D:
Tyskland
Australien
Serbien
Ghana
Går vidare: Tyskland, Serbien

Grupp E:
Holland
Danmark
Japan
Kamerun
Går vidare: Holland, Danmark

Grupp F:
Italien
Paraguay
Nya Zeeland
Slovakien
Går vidare: Italien, Paraguay

Grupp G:
Brasilien
Nordkorea
Elfenbenskusten
Portugal
Går vidare: Brasilien, Elfenbenskusten

Grupp H:
Spanien
Schweiz
Honduras
Chile
Går vidare: Spanien, Chile

torsdag, december 03, 2009

Det handlar om lika villkor

Det var en ganska tydlig manifestation som idag skedde i vår radio. För de som dagligen följer något av morgonprogrammen som Äntligen Morgon, Rix Morronzoo eller Vakna med The Voice. Detta handlar om ett av de löften som Alliansens partiledare gav i valrörelsen 2006, att villkoren för att sända radio i Sverige måste bli rättvisa.

Vad handlar detta om, jo om lika villkor. Kommersiella radiokanaler tvingas till att betala en avgift till staten, så kallad koncessionsavgift för att sända reklamfinansierad radio på FM-bandet. Det hade kanske setts som något normalt, men här är kruxet, Sveriges Radio finansieras via radio- och tvlicensen och behöver inte betala någon koncessionsavgift. Det är vad det hela handlar om, all radio oavsett om det är SR eller kommersiell, koncessionsavgiften hindrar kommersiella kanaler från att utveckla sig. Dessutom är det ganska märkligt att man tvingas till skatt för att man har inkomster som redan har beskattats.

Jag har scrollat runt på bloggar som hyllar att den kommersiella radion var tyst i en timme. Det är ingen övertygande argumentation, se bara själv. Det är som när det handlar om något kommersiellt, de lockar fram det ena till det andra onyanserade påhoppet. Man hade hoppats att argumentationsnivån hade varit högre.

De kommersiella kanalerna hoppas nu på det som har skett inom tv-branchen. I och med digital-tv:s utbredning slapp TV4 sin koncessionavgift. Nu tycker jag att samma sak bör ske på radioområdet. Det är dags släppa etern fri, på lika villkor.

Media: AB

onsdag, december 02, 2009

Fackets felagerande

Arbetsdomstolen AD har äntligen kommit med sin dom i Lavalfallet. Det är viktigt med detta utslag. Byggnads och Elektrikerförbundet har i och med Vaxholmsincidenten agerat på ett sätt som satt både internationell konkurrens och deras trovärdighet ur spel. Jag tycker ändå att utvecklingen av denna incident har varit bra. Till skillnad från meningsmotståndare på vänsterkanten är inte kollektivavtalen hotade. Dock är denna dom ett utslag på hur facken får agera. Byggnads agerande har varit orespektabelt och det får de stå för.

Jag hade hoppats att detta hade ändrat inställning hos fackliga företrädare, dock har det visat sig flera gånger då de svensk facken har agerat på ett ohederligt sätt. Det här är en dom som jag hoppas kan sätta lite ljus kring situationen med de företag som har hamnat i fackens klor på ett ohederligt sätt.

Media: AB, DN, Exp, GP, Tv4, SvD, SvT

McCartney Europas svar på Al Gore

Det kan tänkas att det är inspirerande med kändisar som åker runt och predikerar för olika frågor. Bono och Sir Bob Geldof har engagerat sig mycket i Afrikafrågan, Al Gore i klimatfrågan. Den sistnämnde har fått en europeisk kollega som också agerar på precis samma sätt som Gore själv.

Sir Paul McCartney har länge förespråkat mindre köttätande, inte minst med tanke på att hans förra fru Linda drev ett framgångsrikt företag som tillverkade vegetarisk mat. Nu har ex-beatlen tagit sitt engagemang för mindre köttätande in i klimatdebatten. Idag var han tydligen i EU-parlamentet i Bryssel och mässade ut sitt budskap. Då kan man undra hur han tog sig dit, för eftersom Europa är fylld av snabbgående järnvägar borde en tågtripp från London, eller varifrån han nu åkte, till Bryssel inte vara särskilt krävande.

Men den här gången gick inget annat än en privatjet. Så var den trovärdigheten bortblåst. Vill man framföra ett ideal måste även kunna stå för det. Al Gore själv är en man som bor i ett stort energislukande hus, flyger runt jorden, vi får väl hoppas att han köper utsläppsrätter för sin trovärdighets skull. Men Sir Paul, kanske du skulle ta din dubbelmoral och göra någonting åt den. För trovärdig blir du inte i mina ögon.

tisdag, december 01, 2009

Populism hjälper inte Trollhättan

SAAB:s öde står verkligen på spel i skrivande stund. Det är en spännande process och jag är mycket nyfiken på vad som ska hända. För Trollhättans del är det en omtumlande process om huruvida deras största arbetsgivare kommer att finnas kvar eller inte. Men om hoppet skulle vara ute för SAAB, är det garanterat inte för Trollhättan. Då blir det dags att ställa om för att kunna möta nya utmaningar, inte minst för SAAB:s alla underleverantörer.

Vad som inte förvånar mig att negativa konsekvenser ofta upphov till renodlad populism. För vad är annars tanken med Mona Sahlins resa till Trollhättan? Jo, ambitionen att plocka politiska poäng i en svår tid. Det är både ynkligt och kortsiktigt. Vad Trollhättan behöver är inte politiker som utnyttjar enskilda tillfällen utan kan se helheten, hur Trollhättan kan leva vidare och utvecklas, även utan SAAB.

Ikväll avgörs SAAB:s öde. Jag hoppas att ett negativt besked även kan mötas med en viss mån av framtidsförhoppningar. Trollhättan dör inte med SAAB, den kan bara utvecklas om man är beredd på omställning, för att trygga nya jobb i regionen.

Media: AB, DN, Exp, SvD, SvT

måndag, november 30, 2009

Religionsfriheten får sig en törn

Gårdagens omröstning om förbud mot ytterligare minaretbyggen i Schweiz måste ha varit den mest smaklösa folkomröstningen i år. Visserligen har det sagts nej till minaretbyggen i Sverige, men jag tror inte att vi skulle gå så långt som till ett allmänt förbud, och det genom folkomröstning. Det är oroande att toleransen mot olika religioner minskar allt mer i Europa. Muslimer anklagas för extremism och kvinnoförakt, judar häcklas och attackeras utanför synagogor som en protest mot Israels agerande i Mellanöstern. Vägen till ett friare samhälle går genom öppenhet och tolerans, inte misstänksamhet och förakt.

torsdag, november 26, 2009

Välkommen till yttrandefriheten Esbati!

Idag skriver vänsterideologen Ali Esbati på Aftonbladet Debatt. Tydligen har nyhets- och debattsajten Newsmill retat upp honom en del. Det som känns underhållande med artikeln är att det som Esbati retar upp sig på är folks kommentarer. Så här skriver han:
"När Newsmill ”bjuder in publiken” att kommentera blir det uppenbart vilka det är som trivs och frodas på sajten. Det är inte något köksbordssamtal i genomsnittliga svenska hem som flyttat över. Kikar man in i kommentarfälten är det som att ha hamnat på krogrundan efter ett Sverigedemokratiskt partimöte."

Det känns ga
nska märkligt när Esbati försöker förstå sig på vad folk pratar om vid köksborden. Har han själv varit ute och lyssnat?
"Spekulativ invandringspanik, angrepp mot jämställdhetssträvanden och demonisering av svensk arbetsrätt är tydligen ”nya frågeställningar” som ”vitaliserar”." Tydligen? Är det rätt sätt att skriva för att försöka övertyga?

Jag tycker det är bra att Newsmill släpper fram både kända som okända debattörer. Det tycker Esbati med, men han visar i sin debattartikel att han har lite svårt med vad vissa uttrycker. Det har även jag, men jag försöker säga emot. Det är det som är meningen med yttrandefrihet. Allt som sägs går ju inte att hålla med, men att tysta ner dem känns ju inte direkt nutida. Välkommen Ali Esbati att kommentera, välkommen att besvara de som uttrycker sig på ett sätt som du inte håller med om. Välkommen till yttrandefriheten!

Media:
Aftonbladet, Newsmill

Socialdemokrater och statistik

Det sägs att det finns tre lögner. Lögn, förbannad lögn och statistik. Just statistik, speciellt kring väljarundersökningar som vi dagligen förses med. Och det roliga är hur folk hanterar dessa på två olika sätt. Sett till mandatperiodens svängningar har jag fått en hel del distans till mätningarna. Runt hösten 2007 var Alliansen uträknade inför valet 2010, sen kom finanskris och allt vände. Nu svänger mätningarna lite hur som helst. Därför känns det ganska bra att fokusera på hur vi ska formera oss inför valet. Just kring den senaste statistiken var det tämligen underhållande att läsa en S-blogg. Rekommenderar er att läsa där lite då och då.

"De rödgröna leder stort. Alliansen tappar regeringsunderlag."

fortsatt av:

"Våra egna siffror pekar på att vi nu går under 30 procents gränsen. Kopplat till vår valplan som publicerades igår där vårt mål är över 40 procent. Nu ska vi förhålla oss lite kallt till denna undersökning. Lite över tusen intervjuade och det har gjorts över webben där vi traditionellt är svagare."

Ärligt talat Peter Högberg, hur vill du förhålla dig till statistik?

onsdag, november 25, 2009

Kung Robin av London

Foto: Julina Finney

Robin Söderling är kung av London, än så länge. Nu väntar semifinal i Masterslutspelet. Det här bådar gott. :)

Media: AB, AB2, DN, Exp, Exp2, SvD

Lämna SAAB åt dess öde

Det är tråkigt att Koenigsegg nu avbryter sitt köp av SAAB. Affären var inte okontroversiell, men det var ett djärvt grepp. Kanske en affär som skulle göra SAAB gott. Det har länge varit läge att göra något åt varumärket SAAB. Nu ter sig förhoppningarna om ett uppköp mindre sannolik.

Men nu tycker jag att det är dags för SAAB att lämnas åt sitt öde. Det går helt enkelt inte att pumpa in miljard efter miljard i ett företag som inte har kunnat visa upp ett positivt resultat på de senaste 20 åren. Det kan tänkas grymt, men med marknadsekonomi hamnar du efter om dina konkurrenter ständigt tar marknadsandelar. Jag skulle vilja säga att SAAB har hamnat i en "Market myopia". De har inte tillräckligt levererat vad marknaden har efterfrågat. Fascinationen kring sin egen produkt har varit större än fokus mot att svara mot marknadens efterfrågan.

Den 1:a december tas beslut om SAAB:s framtid på GM:s styrelsemöte. Det kan bli en dyster första lucköppning för många, speciellt i Trollhättan. Men det är dags att lämna SAAB åt dess öde, så är det med marknadsekonomi. Icke lönsamma försvinner och lönsamma finns kvar. SAAB:s anställda kan inte gå år efter år i ständig oro för om de kommer ha kvar jobbet nästa dag.

AB, AB2, AB3, AB4, DN, DN2, DN3, DN4, Dn5, DN6, Exp, Exp2, Exp3, Exp4, Exp5, Exp6, SvD, SvD2, Svd3, SvD4, SvD5, SvD6, Svt1, Svt2, Svt3, Svt4, Tv4, Tv-2, Tv4-3, Tv4-4

tisdag, november 24, 2009

Självklart är facket till för alla

Om det är något magstarkt som Ullareds-Morgan uttrycker sig om arbetslösa, har han en klar poäng gällande facket och dess roll. Det är viktigt att visa på att facket är till för alla medlemmar och inte bara de med den politiska övertygelse som facket förmedlar. För många LO-medlemmar är det ett problem att LO så tydligt står på Socialdemokraternas sida och varje år ger stora summor till partiet. Det var ju inte det som var tänkt med fackets roll.

Media: Exp, Exp2

torsdag, november 19, 2009

EU:s nya ledartrojka

Foto: Aftonbladet
Herman van Rompuy och Catherine Ashton tar vid som EU:s förste rådsordförande respektive EU:s gemensamme utrikesminister. Nu blir det intressant och se hur de kommer att utforma arbetet för att få ett mer stabilt EU som kan inta en bättre position och förhoppningsvist få större förtroende inom världspolitiken. I mitt tycke är det ett steg från den föraning om vad som skulle ske. De båda har en stort ansvar att visa att de klarar förhoppningarna som ligger på dessa uppdrag.

Media: AB, DN, DN2, Exp, SvD, Carl Bildt

onsdag, november 18, 2009

Vänstern älskar inte alla

Återger min insändare som idag publicerades i på Helahalsingland.se

Vänsterpartiet och en rad av deras företrädare försöker nu slå in sig som ett parti för arbete och företagande. Det är förstås roligt att fler partier väljer att ta dessa frågor på större allvar. Men trots allt är jag inte imponerad.

Jag har noterat på sistone att Vänsterpartiet och en rad av deras företrädare nu försöker slå in sig som ett parti för arbete och företagande. Det är förstås roligt att fler partier väljer att ta dessa frågor på större allvar. Men trots allt är jag inte imponerad

Jag kan förstå att man från Alf Norbergs och Vänsterpartiets sida känner sig nöjda över att ha fått stöd för några av sina sysselsättningsfrågor, exempel gällande sjuklöneansvar för företag med mindre än 50 anställda eller förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter. I min mening är det två bra förslag, men faktum är det att enskilda förslag inte bygger en bra arbets- och företagarpolitik.

Trots allt är Vänsterns politik direkt företagar- och arbetarfientlig och inget som vi i alliansen skulle ställa oss bakom. Slopade avdrag på arbetsgivaravgifter för unga och gamla, höjd skatt på arbete, återinförande av förmögenhetsskatt samt höjning av fastighetsskatten. Till det kommer även förslag som rätt till heltid och förbud mot vinster samt färre möjligheter för företagande inom vård och omsorg. Allt det och mer därtill är förslag som skulle innebära en käftsmäll mot arbete och företagande.

Om man vill kalla sig för ett parti som älskar företag och löntagare bör man se till helheten och inte till enskilda förslag. Vänsterpartiet och Alf Norberg säger att de älskar alla. Men varför har man då en politik som i sin helhet mer ser ut att gå under devisen? Den man älskar agar man?

Thomas Böhlmark
MUF Gävleborg

tisdag, november 17, 2009

Grattis Cecilia Malmström

Cecilia Malmström var ett av de väntade namne i frågan om nominering till ny svensk EU-kommissionär. Personligen höll på Gunilla Carlsson, också ett bra namn, inte minst med tanke på hennes arbete som biståndsminister vilket exempelvis skulle passa bra med en roll som EU:s kommissionär med ansvar för biståndsfrågor.

Det intressanta nu är att se vilken roll Cecilia Malmström nu får i en eventuell kommission. Frågor som skulle ligga bra till är miljö, handel eller forskning. Sverige är i framkant i både miljö- och forskningsfrågor, inte minst med tanke på det internationella forskningscentrumet som nu förläggs i Lund. I frågan om miljön har Sverige varit klart drivande för att få igenom en gemensam klimatöverenskommelse och även jobbat hårt med andra frågor som till exempel Östersjösamarbetet.Det är även kul att nomineringen av Cecilia Malmström går hem hos oppositionella företrädare. Margot Wallström (S) har visat positiva tongångar till sin efterträdare, vilket är lovande.

Media: AB, AB2, AB3, DN, DN2, DN3, Gp, Gp2, Exp, Exp2, Exp3, Exp4, SvD, SvD2, Svd3, Svt, Svt2, Svt3, Tv4, Tv4, TV4

söndag, november 15, 2009

Vallistan klar, var är MUF?

Jag har noterat att Moderaterna Gävleborg har fastställt sin riksdagslista för valet nästa år. Det är ingen överraskning att listan toppas av Gävleborgsmoderaternas två riksdagsledamöter Tomas Tobé och Margaretha B Kjellin. Båda två har varit framträdande riksdagsledamöter under denna mandatperiod, vilket gläder mig som personligen var med och kampanjade för att de skulle få väljarnas förtroende.

När det gäller min egen kandidatur är det inget som jag behöver dölja om att jag är besviken på att jag inte fick chansen att övertyga ombuden om att hamna högt upp på listan. Från att ha att kommit åtta i provvalet enligt den information jag fick valde nomineringskommittén att flytta ner mig till 14:e plats. Det är förstås tråkigt eftersom jag kände att en bra plats på listan skulle ge mig inspiration till att bedriva en offensiv personvalrörelse.

Personligen kan jag också säga att jag är besviken över att inte en enda person under 30 år hamnar på de tio första platserna. För min och Fredrik Bokedals (som hamnade på plats 11) är det förstås en besvikelse över att MUF Gävleborg inte premieras mer för sina bedrifter och efter vilken potential som vi besitter. Som unga företrädare för ett parti har MUF en viktig roll att övertyga unga väljare att rösta på oss. Då är det inte mycket begärt att vi också få chansen att vara med och påverka. Om inga MUF:are släpps fram på listorna blir det en risk att ungdomar undrar varför Moderaterna är ett ungdomens parti när inte ungdomar släpps fram på listorna.

Jag kommer självklart göra allt jag kan för att Alliansen ska kunna sitta kvar vid makten. MUF kommer att bedriva en heroisk kampanjinsats runtom i Sverige. Det ska jag se till att det blir så i Gävleborg. Men jag hoppas att man kan ta till sig av de goda exemplen av att släppa fram unga företrädare på. Det vinner både MUF och Moderaterna på.

onsdag, november 11, 2009

Viktigt byte i DIF-toppen.

Tommy Jacobson valdes ikväll som väntat till ny ordförande för Djurgården Fotboll. Tillsammans med "Putte" Carlsson och en begränsad skara människor tar han nu över ledningen över Djurgården Fotboll. Det är skönt att ett moment delvis är avklarat. Djurgården behöver förändras från topp till botten. Ett byte av styrelsen är ett viktigt steg i den förändring som är viktigt för att Djurgården kan bli ett konkurrenskraftigt allsvenskt lag igen.

Ynkligt Vellinge

Jag tycker fortfarande att Moderaterna är det bästa partiet när det gäller invandringsfrågor. Fokus måste på att ta tillvara på varje enskild individs förmåga. Därför tycker jag att den väg som Moderaterna nu går i invandringsfrågan är bra. Tydligare fokus på att snabbare handläggning av asylärdenden, snabbare matchning mot arbetsmarknaden, även under asylprocessen, tydlig information om varje persons rättigheter och skyldigheter. Och framförallt, varje individs rätt att välja var de vill bo.

Tyvärr känner jag inte att Vellinge Kommun lever upp till det idealet. På en skylt när man reser in till Vellinge står det "Här är friheten större". Vad syftar de på? Att kommunalskatten är lägst i hela Sverige är ett föredöme. Kommunens omsorg håller hög kvalitet och kommunens invånare får större frihet genom att hålla en stor del av sina pengar själva. Men frihet handlar också om att tillåta människor få bosättta sig var de vill, oavsett härkomst.

Ärligt talat anser jag att Moderatledda kommunledningen i Vellinge gör sig till åtlöje i fråga om flyktingbarnen. Varje barn som kommer hit på flykt lever med ett trauma av olika storlek, och det ansvar vi kan ta är att se till att de möter en ny ljusare framtid i Sverige. Om Vellinge vill leva upp till sitt ideal om att "Här är friheten större", bör de ändra syn i frågan om det tillfälliga flyktingboendet, annars skulle jag helst se att skylten plockades ner. Och framförallt den syn som många av de boende visar,

"I många av dem här länderna skjuter man varandra när man blir förbannad, i det här landet gör man det inte. Och det är en kulturkrock som är ganska allvarlig." - Ärligt talat blir man ganska illamående.