fredag, januari 30, 2009

Björklund fick rätt

Det har länge diskuterats kring den bakomliggande statistik som utbildningsminister Jan Björklund har använt sig i sin argumentation. Oppositionen har gång efter varanann kritiserat Björklund för att vilseleda folk i debatten kring den svenska skolan. Nu kommer rapporten som ger Bjöklund rätt. Skolverkets nya rapport på order av Jan Björklund visar att Sverige trots allt ligger över snittet i flera internationella studier, men att den ger Björklund rätt på en väsentlig sak. Kunskapsutvecklingen i den svenska skolan går åt fel håll.

Med tanke på den här rapporten borde fler inse problemen i den den svenska skolan. Problemet är inte att andra länder har gått framåt, utan att utvecklingen i Sverige har varit negativ. I det här läget krävs det ett nytt tänk inom den svenska skolan. Det är ett tänk där mer av beslutsfattande förflyttas ut till skolorna. Lärare, elever och personal måste få mer inflytande över skolgången, ovanifrånsperspektivet måste brytas.

Ett led i förändringen är skolpengen. Skolpengen ger den enskilde större inflytande över sin egen skolgång. Detta sätter större krav på skolorna att utveckla kvalitén. Vi måste börja värna om att de skolor som ger bäst kvalitet till sina elever är de som överlever. Dessutom måste konkurrensen mellan kommunala och friskolor bli jämlik. När en friskola missköter sin kvalitet förlorar den helt rätt sitt tillstånd. Samma princip borde gälla den kommunala skolan. Det ska inte vara accepterat att en kommunalt finansierat kan missköta kvalitén utan att det får eftergifter.

Men en diskussion som drivits främst av oppositionen måste också upphöra för att kvalitén i skolan måste få stå i främsta rummet, nämligen den om driftsformer. Vad är egentligen bäst, kommunala eller fristående skolor? För mig har det ingen betydelse. Det viktigaste är att de skolor som har den bästa kvalitén på utbildningen finns och att elever, lärare och personal får större inflytande över verksamheten.Dessutom att det blir accepterad att det är eleverna själva som måste få bestämma över i vilken skola de vill i, inte politikers.

onsdag, januari 28, 2009

Socialdemokrater och demokrati

Noterar att Christian Holm, en av alla unga moderata riksdagsledamöter är på krigsstigen igenom mot de lokala socialdemokraterna i Karlstad igen. Senast var det den framgångsrika "Rädda Karlstads ute- och nöjesliv" som skapade mycket liv både på internet och i media. Nästa sak gör mig en mer förvånad.

Tydligen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått igenom ett förslag om att hålla en kommunal folkomröstning gällande den kommunala skattesatsen. Dock verkar förslaget ganska korkat, varför ska man rösta om en sak som man tar ställning om i de ordinarie valen? Dessutom är ju de tänkta alternativen ganska korkade, rent ut sagt bisarra:

1. Om man är beredd att höja skatterna för att betala för välfärden.
2. Om man vill ligga kvar på samma nivå med viss kostnadsreducering
3. Om man vill ha sänkta skatter med stora kostnadsreduceringar och därmed en kraftigt sänkt välfärd.

Detta är demokrati ur ett socialistiskt perspektiv. Stark välfärd går alltid tillsammans med höga skatt. Dessutom lägger man orden i munnen på Karlstadborna, är inte demokrati att låta människor få bestämma vad de tycker är rätt? Men vill man sänka skatterna och samtidigt öka välfärden, då är det mycket bättre att rösta på några som kan ta snavar för skattebetalarnas pengar.

Dessutom det som kom ut idag, socialdemokraterna kommer inte att bry sig om resultatet, inte minst sagt om Karlstadborna skulle rösta för sänkt skatt. Demokrati är inget sosseord, det slår Karlstads socialdemokrater fast om.

tisdag, januari 27, 2009

Kreab

Ikväll var jag på ett möte hos kommunikationsföretaget Kreab. Kvällen kretsade kring en intressant diskussion om CSR (Comapy Social Respoonsibility) eller CR som också är ett passande begrepp. Det blev en intressant om CSR:s värde, varför företag använder det, finns det något värde av CSR? Kan CSR ha negativa följder?

CSR handlar om hur företag tar ett ansvar mer än att göra vinst och ge utdelning till sina ägare. Vi var tämligen överens om att CSR var viktig för företag. Jag har en tro på den fria marknadsekonomin där kunderna styr efterfrågan. För när kunderna kräver att deras varor ska vara producerade på ett acceptabelt sätt kan företagen inget annat än att följa efter. Det är det sunda med marknadsekonomin, när företagen kämpar om att göra de bästa produkterna så effektiv och billigt som möjligt, men samtidigt på tolererbart sätt.

Samtidigt lyftes argumentet om att det var viktigt att CSR var kopplat till det som företagen sysslar med. Att McDonald's avsätter pengar till Ronald McDonald's barnsjukhus och använder sin frityrolja som drivmedel i de lastbilar som transporterar råvaror till restaurangerna är ett bra ändamål. Att Max avsätter pengar till trädplantering kan tänkas vara bra, men inget direkt kopplat till det som de själva gör, vilket är att servera snabbmat. Alternativet vore att göra mer som McDonald's. Det blev som sagt en mycket bra kväll, tack till MUF 20+ och Erik Bodin som håll i trådarna för kvällens aktivitet.

Till slut vill jag bara kommentera en sak angående de hotade försvarsneddragningarna. Materialanslag, materialanslag och åter materialanslag. Det är inte i regeringen som problemet ligger, utan hur anslagen ska fördelas och hur de hanteras av försvarsmakten.

P.S. "Rädda World Cup i Ljusdal" som jag startade på Facebook tillsammans med Stefan Andersson är i skrivande stund uppe i 1319 (!) medlemmar, alldeles strålande D.S.

onsdag, januari 21, 2009

Motionen om samkönade äktenskap i hamn

foto: moderat.se

Idag kom Moderaternas, Centerns och Folkpartiets gemensamma tilläggsmotion gällande könsneutrala äktenskap. Motionen är ett komplement till den proposition gällande förändringar i äktenskapsbalken som alliansregeringen har enats. Motionen är ett resultat utav att Kristdemokraterna inte står bakom det förslag som det tre övriga allianspartierna gör. Viktigt att notera att denna motion läggs av två orsaker:
  • Få till en ändring vilket gör det möjligt för samkönade par att ingå äktenskap f.o.m. 1 maj i år.
  • Respektera andras åsikter i den här frågan, speciellt Kristdemokraternas.

Den sista punkten är orsaken till att det inte blir en proposition. Motionen läggs inte för att skapa splittring i Alliansen, utan för att vi respekterar att Kristdemokraterna har en annan inställning i frågan. Det är ett sunt sätt och värdigt i en demokratisk stat att respektera allas åsikter, inte minst de som inte tänker likadant.

Till frågan varför förändringen görs. Dagens familjesituation ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för några år sedan. Den tidigare tanken om den traditionella kärnfamiljen har förändrats. Idag lever många i helt andra förhållanden. Vissa föräldrar är ensamstående eller skilda, vissa lever med en ny partner. Men också fler lever idag med en partner av samma kön, och det är på grund av detta som förslaget om könsneutrala äktenskap läggs.

Vidare bör det nämnas att den förändring tvingar ingen att viga samkönade par. Det är den tydliga skillnaden mellan det skuggförslag som läggs av oppositionen och det förslag som läggs av de tre allianspartierna. Respekten för de som tycker olika måste genomsyra förändringen, men att framhäva det viktigaste, dvs att låta par av samma kön som lever med varandra ska kunna få ingå äktenskap och åtnjuta sig de rättigheter som tillkommer det olikkönade äktenskapet. Det är en alliansregeringen som går i täten för ett friare och mer tolererande samhälle.

Läs mer här, här och här

tisdag, januari 20, 2009

Assarsson reflektionerMUF:s vice ordförande, Andre Assarsson återger en mycket bra redogörelse om allt för stora förväntningar som kan landa på folkvalda politiker:

"Den s.k. politikersjukan drabbar demokratier då och då. Den inträffar när politiker med sin övertro på sin egen förmåga vill reglera, styra och i all välmening åtgärda allt väljarna vill se lösningar på. Snabbt ska det gå också. En del politiker vill ha sina namn på lagförslag, dokument och överenskommelser att de blir fartblinda. Problemet är att politiken ibland utgör själva problemet istället för lösningen, som Ronald Reagan skulle uttryckt sig. Ibland kan det dessutom vara klokt att vara eftertänksam och låta saker ha sin naturliga gång innan stora reformer genomförs som riskerar kasta omkull saker. Det finns en risk att väljarnas bild och förväntningar ska mötas med ett aktivt politiskt ledarskap snarare än ett ansvarstagande tålmodigt ledarskap som manar till tålamod och lösningar utan omfattande statlig inblandning.Obama
svarade “Whatever it takes” på frågan om vad han ska göra för att möta lågkonjunkturen. Obama har gått på val med och utkrävt “Change” i ett av världens friaste ekonomier. Obama företräder en protektionistisk handelspolitik med mindre frihandel gentemot länder som Sverige med USA:s som näst största exportland, vilket riskerar att slå hårt mot vår lilla öppna ekonomi som är beroende av omvärlden. Samtidigt ska vi minnas att Mona Sahlin betraktade sig själv som “rena kommunisten i jämförelse” under valnatten i Kanal 5:s direktsändning, vilket ger perspektiv på saker.Obama är en skicklig retoriker och förmodligen den typen av ledare USA suktat efter länge som kan samla landet i svårare tider. Låt oss bara hoppas att han inte drabbas av politikersjukan och hänför sig till idéer som överskattar centralplaneringens roll i en ekonomi i dessa svårare tider."

De ska upprätthålla Storstockholms tunnelbana

Det är en av de största offentliga upphandlingarna i världen är i hamn (30 miljarder kronor). Det Hongkongägda företaget MTR blir de som kommer få bedriva Stockholms tunnelbana åtta år framöver. MTR bedriver idag tunnelbanetrafiken i Hongkong och har investerat i en rad järnvägsprojekt, som i Kina. Företaget var när det grundades i statlig ägo, men har sedan 2002 varit ägd i privat regi.
"MTR har lämnat det bästa anbudet ur kvalitetssynpunkt och det har vägt tyngst, därför har SL:s styrelse beslutat att ge MTR förtroendet att driva Stockholms tunnelbana de kommande åtta åren" beskriver trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i en kommentar om beslutet.

Välkommen President Obama

Foto: expresssen.se

Barack Hussein Obama är den 44:e presidenten. Idag tillträder han USA i en tid då förändring är nödvändig. Jag är fortsatt avvaktande till vad Obama kommer att åstadkomma, särskilt med hans inställning till frihandelspolitiken. För att världen ska komma igen efter den finanskris som råder är det viktigt att främja handel över gränser. Handel är det viktigaste redskapet för att främja demokrati, frihet och tillväxt.

Vidare kommer hans Irakpolitik vara i fokus. Ambitionen är att få ut alla stridande amerikanska trupper ur Irak på 16 månader. Det är ett väldigt ambitiöst mål, men ingen ambition som får äventyra det som är viktigast, det irakiska folkets strävan efter demokrati och frihet från de som inte delar våra ideal får inte äventyras. Det är nu som de fredsbevarande styrkorna ar en betydande roll i att beskydda det irakiska folket och uppbyggnaden av ett land strukturellt som demokratiskt.

Idag är det fest i Washington D.C. Imorgon är smekmånaden över, då är det dags att att på allvar sjösätta den politik som ska styra utvecklingen i USA och resten av världen för fyra år framöver.

måndag, januari 19, 2009

Reinfeldt i Afghanistan

Som förste statsminister sen Carl Bildt besökte Bosnien har Fredrik Reinfeldt varit på besök hos den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan. Afghanistan är det svenska insatsförsvarets mest betydelsefulla insats på mycket länge. Arbetet med att främja den demokratiska utvecklingen är svår, men väl värd att utföra. Afghanistans befolkning lever idag i en annan värld, fri från förtryck, med hopp om framtiden, möjligheter att styra sina egna livsval. Dock finns det den grupp av människor som fortfarande vill bekämpa de ideal som vi tror på och som den internationella insatsstyrkan arbetar med att beskydda.

Den svenska närvaron i Afghanistan är i ett led av den nya försvarslinjen, där problem bemöts där de har sitt ursprung, istället för att försvara oss ifall de skulle nå vårt eget land. Att isolera problemen till dess kärna och att inte låta dem växa utan kontroll är den viktigaste insatsen som det svenska insatsförsvaret kan bedriva i samarbete med övriga västländer.

söndag, januari 18, 2009

Är detta något vi ska tolerera?

http://newsblaze.com/story/20081224160149zzzz.nb/topstory.html. Hamas må ha vunnit ett demokratiskt val, men konsekvenserna lär inte bli så demokratiska. Det palestinska folkets demokratiska rättigheter inskränks vilket är ett allvarligt brott mot de ideal som vi i västvärlden kämpar för. Kanske Andreas Malm bör tänka sig för vilka han stödjer.

fredag, januari 16, 2009

Snorungen Astudillo

Respektlösheten för den offentliga personers privatliv fick idag sin förgrundsgestalt, Luciano Astudillo. Astudillo är en person som under en lång tid tänjt på gränsen mellan vad som kallas konstruktiv politisk debatt och det som kallas för förakt och mobbing. Idag trädde han även över den gränsen.

Sven Otto Littorin är den minister som ägnat mest tid i debattpodiet (60 timmar sen valet) av alla ministrar, han förtjänar repsekt för att han står upp för regeringens politik. Den respekten har inte Luciano Astudillo, därför förtjänar han ingen respekt från oss väljare.

torsdag, januari 15, 2009

Elitskolor

Äntligen är det klart, tio gymnasieskolor runt om i landet har fått rätt att bedriva utbildning för särskilt begåvade elever. Det är glädjande att Vasaskolan i Gävle är en av dem. Försöket med elitgymnasiesklasser är efterlängtat, tidigare har det bara funnits elitskolor för de med idrottslig talang, nu kan även de som har talang i ämnen som matematik och kemi få en chans att fördjupa sina kunskaper ytterligare.

Det är viktigt att nämna att detta inte görs inte på bekostnad av resterande utbildningssystem. Likt de som har det svårt i skolan har de som har mycket lätt att hänga med lika stort behov till en utbildning som är anpassad efter deras förutsättningar. Regeringens utbildningsprogram har många bra idéer, bland annat om tydligare kunskapskontroller i låga åldrar, ett tydligare betygssystem och fler nationella prov. Viktigt är dock att komma åt problemen tidigt. Idag är IV-programmet bland de tre största gymnasieprogrammen. Detta vara inte syftet med programmet, vilket gör att förändringar är nödvändiga.

Jag har noterat en och annan socialdemokrat som verkar ogilla detta försök, men i deras värld verkar alla barn vara likadana och ska alla stöpas i samma form. Vår idé att se efter varje individs förutsättning är ett mycket bättre sätt att få barn att klara sin utbildning.

onsdag, januari 14, 2009

Vill Mona verkligen prata ideologi?

Jag tyckte jag iaktog ganska tydligt i dagens partiledardebatt att Mona Sahlin gärna ville föra in mer ideologi i debatten, den var undangömd menade hon. Helt rätt i mitt tycke, men en sak, varför kan hon inte svara på hur kommunisterna i Vänsterpartiet ska hanteras? Det är mycket beklämmande hur hon inte riktigt vill svara på hur det kommer se vid ett eventuellt maktskifte, vilka är det i Vänsterpartiet som kommer fåen betydande roll? Är det en politik för framtiden när personer som står för en förtryckande ideologi ska få bestämma över svenskarnas vardag? Inte enligt mitt tycke. Vänsterpartiet menar att det inte finns några problem med sitt förflutna. Men det enda som hänt är att till den adress som de tidigare har skickat sina hyllningsbrev har upphört att existera.

tisdag, januari 13, 2009

Tisdag

Nu börjar jag komma igång igen med träningen, dagens pass gick riktigt bra, mycket bättre än gårdagens. Satt lite och räknade på hur mycket proteiner jag får i mig per dag. I regel ska jag om jag tränar 4-5 dagar per vecka få i sig runt 100-110 gram per dag, vilket jag når upp till utan till utan problem. Det gäller att äta det som innehåller mycket protein som kött två gånger dagligen, plus en proteinshake efter direkt träning. Dessutom gör det att man inte orkar med så mycket annat onyttigt som godis och sånt. Dessutom det positiva, träning och bra mat gör en piggare och gladare. I regel sover jag 7-7½ timme natt på vardagar vilket är tillräckligt när man tränar aktivt.

Dagene nyhet var Volvos varsel, framförallt i Köping, Göteborg och Umeå. Sven-Otto Littorin har ätt i att det blir ett skitår. Dock blir jag lite konfunderad hur han väljer att attackera turordningsreglerna. Om regeringens inställning är att staten inte ska gå in och äga företag som tillverkar saker som inte säljer tycker jag inte att den via lag ska reglera vilka som ska gå först vid uppsägningar. Dessutom är den ett hinder de unga som vill etablera sig på arbetsmarknaden.

Imorgon är det partiledardebatt i riksdagen. Minnena från superveckans 4-0 till Alliansen (partiledardebatt i Svt, duell Fredrik-Mona i Svt, partiledardebatt i riksdagen och duell Fredrik-Mona i SR) finns kvar. Räkneverket är nu nollställt och imorgon ska Alliansen visa varför de gemensamt är det bästa alternativet för Sveriges framtid.

måndag, januari 12, 2009

MUF:s arbete lönar sig

Regeringens arbete att göra FRA mer integritets- och rättssäker börjar ta form. Susanne Eberstein (s) och Staffan Danielsson (c) är de två som tillsammans med i den signalspaningsnämnd som är ytterst ansvariga för att styra det som FRA får bevaka och inte bevaka. Likt André Assarsson redogör det i sin blogg visar det att MUF:s påtryckningar ger resultat.

31,5 %

Glömde ju nästan av detta, inte en låg kroppstemperatur utan Moderaternas senaste opinionssiffror enligt Demoskop. 6,6 enheter från Socialdemokraternas siffror och 6,2 i gap mellan blocken. Den återhållsamma ekonomiska politik i kombination med goda statsfinanser och ständigt minskad statsskuld ger utrymme i en tid då detta verkligen behövs. Enda orosmolnet är Kd, men med en gemensam agenda, en välslipat image och raka, tydliga besked till väljarna är det som ska ge Alliansen ytterligare fyra års förtroende.

Träning på schemat igen

Dagens träningspass var det första sen förra helgen, således kändes det ganska segt. På jobbet verkar det lugna ner sig, åtminstone har inte den stora skörden Telenorfakturor kommit än. Idag fick jag också ytterligare en anledning att skaffa Guitar Hero World Tour, inte för att jag inte tidigare har varit intresserad, men vad kan man säga när Bruce Springsteens verk finns att tillgå?

söndag, januari 11, 2009

Utvisa israeliska ambassadören?

Söndagmiddag igen hos mamma och Johan, det är inte så många gånger kvar nu innan deras flyttlass går ner till Halmstad. Känns ju bra att ha ett ställe att åka till på sommarn, lär ju bli några dagar där på semestern.

Gårdagens Palestinamanifestation var välbesökt och högljudd. Dessutom hanns lite flaggbränning med. Det är ju fint att se den trångsynta inställning vissa har till situationen i Mellanöstern. Det snackas proportionalitet när Israel går till attack men görs det när de inte gör det, exempelvis när raketer avfyras in i bostadsområden eller när civila sprängs till döds på något café i centrala Jerusalem? Antalet civila palestinier hade säkert kunna vara avsevärt mindre om Hamas inte hade bedrivit sin krigföring mitt ibland oskyldiga civila.

Numera bedriver Ung Vänster en Facebookkampanj om att utvisa Israels ambassadör. Det är vänsterns melodi, att först slå på käften och sen förhandla. Vi som bäst står upp för frihetens ideal och som värnar om israelernas frihet från qassamraketer och palestiniers frihet från Hamas förtryck har en annan melodi. Tolerans för båda sidor är den enda vägen att gå för att skapa fred, samt att ta avstånd från de som kämpar mot frihetens och demokratins ideal.

torsdag, januari 08, 2009

Bokslutstider

Just nu är det bokslutstider på FOI. Dock är det en del som inte verkar ha förstått det i form av forskare och analytiker. Det ligger kvar en del fakturor i systemet, få se om det blir en lång dag imorgon, man kan ju inte direkt ta fredagsgroggen på kontoret. ;)

På Gazaremsan fortgår konflikten. Idag lyckades en del svenskar lämna området med svenska konsulatets hjälp. Hoppas att fler civila får möjlighet att lämna området, det är rent förkastligt hur Hamas har använt dem i sin krigföring för att elda upp en Israelfientlig opinion i omvärlden. Israel har aldrig enligt dem själva haft för avsikt att döda oskyldiga civila och jag väljer att tro dem.

onsdag, januari 07, 2009

På jobbet igen

Idag var det tillbaka på jobbet igen. Det har ju varit lite hattigt med tre veckor fylld med ledighet och klämdagar. Nästa vecka är första hela arbetsveckan. Dock har det varit rätt skönt med lite lediga dagar inför våren. Just nu är det bråda tider på jobbet då saker och ting måste avslutas innan bokslut på måndag. Det är det negativa med det elektroniska ekonomisystemet då inget får ligga ute obehandlat när en bokslutsperiod ska avslutas.

Det verkar även idag vara på gång med en vapenvila. Skönt kan det tänka sig vara för de civila i Gaza. Det är viktigt nu att nödhjälp kommer fram och att civila kan evakueras från Gaza. Dock står mitt stöd för en operation i Gaza kvar. Israel vill och har rätt att få slut på de dagliga raketattacker som sker in i Israel. Det har diskuterats mycket om proportionalitet, men varför snackas det bara om det när Israel anfaller? Och vad räknas som proportionerligt? Är det att avfyra raketer med bristfällig precision enbart i syfte att döda oskyldiga civila eller är det att skicka israeliska barn som självmordsbombare in i Gaza? Frågorna är många och svaren är få, än så länge.

Att Israel skulle dra tillbaka sina trupper i det här läget skulle enbart ses som en seger för Hamas och ingen garant för att de dagliga raketattackerna in i Israel skulle sluta. Jag hoppas att de mer moderata krafterna i Hamas verkligen kan arbeta med en förändring i sin syn på demokrati och medmänsklighet, att inte använda civila som sköldar i sitt krig och att visa respekt för staten Israel och dess medborgare. Många har satt press på Israel men här ligger den stora utmaningen att främja de sanna demokratiska krafterna i Palestina. Det är enbart när de och inte Hamas militanta gren sätter dagordningen i den palestinska vardagen som en förbättring kan ske.

tisdag, januari 06, 2009

Trettondagen

Har hunnit med mycket idag. Man kan ju tycka att en trettondag bara ska ägnas åt slappande, men jag fick gjort en hel del idag. Både tvätt och storstädande av lägenheten hanns med. Dessutom en tur till Prisxtra med något begränsat utbud, det märktes tydligen på att det har varit mycket helger på sistone, rätt så utplockat på vissa ställen. Fick reda på för ett tag sen om Sveriges lastbilar skulle sluta leverera mat till de svenska livsmedelsbutikerna skulle det ta runt 5-7 dagar innan det skulle vara tomt i hyllorna. Så sårbart är vårt samhälle. Därför är det viktigt att arbeta med den svenska infrastrukturen, förstärka det svenska tåg- och vägnätet och utveckla och effektivisera den svenska fordonsparken.

måndag, januari 05, 2009

Måndag

Idag var det en ganska lugn dag på jobbet, drygt fem timmar lång rättare sagt. Det har inte riktigt kommit igång med bokslutet, lär säkert bli mer i slutet av veckan. Ikväll har jag varit hos mamma och Johan och åt middag, det blev en gammal favorit i form av wienerschnitzel och en mycket god vitchokladmousse till efterrätt. Idag kom också två av deras bagage hem igen, ett är dock fortfarnade försvunnet. Det lär bli en del ersättning från försäkringsbolaget med tanke på bagagestrul och oförklarliga flygombokningar.

söndag, januari 04, 2009

Söndagen

Hann med årets andra träningspass idag, jag har kommit igång riktigt bra med träningen igen. Få se hur mycket det blir kommande vecka, det är ju en del som måste göras på jobbet, blir nog lite övertid. Idag kom även mamma och Johan hem efter en strapatsrik resa i Tanzania och på Zanzibar. på färden ner blev de av med sitt bagage, och när de väl skulle åka hem hade KLM bokat av dem från flighten från Nairobi. Först skulle de komma hem tidigt i morse, sen blev de avbokade från den flighten också innan de fick plats via Zürich och Frankfurt. Tur att det ordnade sig snabbt, de hann ju till och med lämna flygplatsen för att ta in på hotell när de fick vända om tillbaka till flygplatsen. Sen kom de till slut hem med ett handbagage, få se när resten kommer fram.

lördag, januari 03, 2009

Första träningspasset

Idag genomfördes årets första pass på gymet, skönt att komma igång igen efter julbord, förkylning, julhelg, ytterligare en förkylning och nyårskryssning. Nu blir det lite käk och en lite virre snart, sen slappande framför tv:n. Fick även besked att mamma och Johan blev avbokade från sitt plan hem från Zanzibar. Förhoppningsvist kommer de hem imorgon vid nio, annars blir det ytterligare väntan i Nairobi där de befinner sig just nu. Fortsättning följer....