tisdag, januari 20, 2009

Assarsson reflektionerMUF:s vice ordförande, Andre Assarsson återger en mycket bra redogörelse om allt för stora förväntningar som kan landa på folkvalda politiker:

"Den s.k. politikersjukan drabbar demokratier då och då. Den inträffar när politiker med sin övertro på sin egen förmåga vill reglera, styra och i all välmening åtgärda allt väljarna vill se lösningar på. Snabbt ska det gå också. En del politiker vill ha sina namn på lagförslag, dokument och överenskommelser att de blir fartblinda. Problemet är att politiken ibland utgör själva problemet istället för lösningen, som Ronald Reagan skulle uttryckt sig. Ibland kan det dessutom vara klokt att vara eftertänksam och låta saker ha sin naturliga gång innan stora reformer genomförs som riskerar kasta omkull saker. Det finns en risk att väljarnas bild och förväntningar ska mötas med ett aktivt politiskt ledarskap snarare än ett ansvarstagande tålmodigt ledarskap som manar till tålamod och lösningar utan omfattande statlig inblandning.Obama
svarade “Whatever it takes” på frågan om vad han ska göra för att möta lågkonjunkturen. Obama har gått på val med och utkrävt “Change” i ett av världens friaste ekonomier. Obama företräder en protektionistisk handelspolitik med mindre frihandel gentemot länder som Sverige med USA:s som näst största exportland, vilket riskerar att slå hårt mot vår lilla öppna ekonomi som är beroende av omvärlden. Samtidigt ska vi minnas att Mona Sahlin betraktade sig själv som “rena kommunisten i jämförelse” under valnatten i Kanal 5:s direktsändning, vilket ger perspektiv på saker.Obama är en skicklig retoriker och förmodligen den typen av ledare USA suktat efter länge som kan samla landet i svårare tider. Låt oss bara hoppas att han inte drabbas av politikersjukan och hänför sig till idéer som överskattar centralplaneringens roll i en ekonomi i dessa svårare tider."