fredag, januari 30, 2009

Björklund fick rätt

Det har länge diskuterats kring den bakomliggande statistik som utbildningsminister Jan Björklund har använt sig i sin argumentation. Oppositionen har gång efter varanann kritiserat Björklund för att vilseleda folk i debatten kring den svenska skolan. Nu kommer rapporten som ger Bjöklund rätt. Skolverkets nya rapport på order av Jan Björklund visar att Sverige trots allt ligger över snittet i flera internationella studier, men att den ger Björklund rätt på en väsentlig sak. Kunskapsutvecklingen i den svenska skolan går åt fel håll.

Med tanke på den här rapporten borde fler inse problemen i den den svenska skolan. Problemet är inte att andra länder har gått framåt, utan att utvecklingen i Sverige har varit negativ. I det här läget krävs det ett nytt tänk inom den svenska skolan. Det är ett tänk där mer av beslutsfattande förflyttas ut till skolorna. Lärare, elever och personal måste få mer inflytande över skolgången, ovanifrånsperspektivet måste brytas.

Ett led i förändringen är skolpengen. Skolpengen ger den enskilde större inflytande över sin egen skolgång. Detta sätter större krav på skolorna att utveckla kvalitén. Vi måste börja värna om att de skolor som ger bäst kvalitet till sina elever är de som överlever. Dessutom måste konkurrensen mellan kommunala och friskolor bli jämlik. När en friskola missköter sin kvalitet förlorar den helt rätt sitt tillstånd. Samma princip borde gälla den kommunala skolan. Det ska inte vara accepterat att en kommunalt finansierat kan missköta kvalitén utan att det får eftergifter.

Men en diskussion som drivits främst av oppositionen måste också upphöra för att kvalitén i skolan måste få stå i främsta rummet, nämligen den om driftsformer. Vad är egentligen bäst, kommunala eller fristående skolor? För mig har det ingen betydelse. Det viktigaste är att de skolor som har den bästa kvalitén på utbildningen finns och att elever, lärare och personal får större inflytande över verksamheten.Dessutom att det blir accepterad att det är eleverna själva som måste få bestämma över i vilken skola de vill i, inte politikers.