torsdag, januari 15, 2009

Elitskolor

Äntligen är det klart, tio gymnasieskolor runt om i landet har fått rätt att bedriva utbildning för särskilt begåvade elever. Det är glädjande att Vasaskolan i Gävle är en av dem. Försöket med elitgymnasiesklasser är efterlängtat, tidigare har det bara funnits elitskolor för de med idrottslig talang, nu kan även de som har talang i ämnen som matematik och kemi få en chans att fördjupa sina kunskaper ytterligare.

Det är viktigt att nämna att detta inte görs inte på bekostnad av resterande utbildningssystem. Likt de som har det svårt i skolan har de som har mycket lätt att hänga med lika stort behov till en utbildning som är anpassad efter deras förutsättningar. Regeringens utbildningsprogram har många bra idéer, bland annat om tydligare kunskapskontroller i låga åldrar, ett tydligare betygssystem och fler nationella prov. Viktigt är dock att komma åt problemen tidigt. Idag är IV-programmet bland de tre största gymnasieprogrammen. Detta vara inte syftet med programmet, vilket gör att förändringar är nödvändiga.

Jag har noterat en och annan socialdemokrat som verkar ogilla detta försök, men i deras värld verkar alla barn vara likadana och ska alla stöpas i samma form. Vår idé att se efter varje individs förutsättning är ett mycket bättre sätt att få barn att klara sin utbildning.