onsdag, januari 21, 2009

Motionen om samkönade äktenskap i hamn

foto: moderat.se

Idag kom Moderaternas, Centerns och Folkpartiets gemensamma tilläggsmotion gällande könsneutrala äktenskap. Motionen är ett komplement till den proposition gällande förändringar i äktenskapsbalken som alliansregeringen har enats. Motionen är ett resultat utav att Kristdemokraterna inte står bakom det förslag som det tre övriga allianspartierna gör. Viktigt att notera att denna motion läggs av två orsaker:
  • Få till en ändring vilket gör det möjligt för samkönade par att ingå äktenskap f.o.m. 1 maj i år.
  • Respektera andras åsikter i den här frågan, speciellt Kristdemokraternas.

Den sista punkten är orsaken till att det inte blir en proposition. Motionen läggs inte för att skapa splittring i Alliansen, utan för att vi respekterar att Kristdemokraterna har en annan inställning i frågan. Det är ett sunt sätt och värdigt i en demokratisk stat att respektera allas åsikter, inte minst de som inte tänker likadant.

Till frågan varför förändringen görs. Dagens familjesituation ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för några år sedan. Den tidigare tanken om den traditionella kärnfamiljen har förändrats. Idag lever många i helt andra förhållanden. Vissa föräldrar är ensamstående eller skilda, vissa lever med en ny partner. Men också fler lever idag med en partner av samma kön, och det är på grund av detta som förslaget om könsneutrala äktenskap läggs.

Vidare bör det nämnas att den förändring tvingar ingen att viga samkönade par. Det är den tydliga skillnaden mellan det skuggförslag som läggs av oppositionen och det förslag som läggs av de tre allianspartierna. Respekten för de som tycker olika måste genomsyra förändringen, men att framhäva det viktigaste, dvs att låta par av samma kön som lever med varandra ska kunna få ingå äktenskap och åtnjuta sig de rättigheter som tillkommer det olikkönade äktenskapet. Det är en alliansregeringen som går i täten för ett friare och mer tolererande samhälle.

Läs mer här, här och här