söndag, januari 18, 2009

Är detta något vi ska tolerera?

http://newsblaze.com/story/20081224160149zzzz.nb/topstory.html. Hamas må ha vunnit ett demokratiskt val, men konsekvenserna lär inte bli så demokratiska. Det palestinska folkets demokratiska rättigheter inskränks vilket är ett allvarligt brott mot de ideal som vi i västvärlden kämpar för. Kanske Andreas Malm bör tänka sig för vilka han stödjer.