onsdag, februari 25, 2009

Äntligen

Idag kom det som många har längtat efter, ett definitivt borttagande av kårobligatoriet. Efter att själv ha kämpat för dess borttagande under studenttiden är jag mycket nöjd att regeringen tar samma inställning som jag i frågan om kårobligatoriet. Viktigt är att nämna att detta inte görs för att minska studentinflytandet. Det förslag som läggs idag ger kårer fortsatt inflytande i högkolors och universitets olika instanser.

Det är skönt att regeringen lägger ansvaret på studenter själva att få bestämma över sin studiesituation. En påtvingat medlemskap har aldrig varit bra för inflytandet, dessutom är det bra att genom obligatoriet tas bort ger det möjlighet för andra sammanslutningar att få inflytande än bara studentkåren.

Läs mer här