tisdag, februari 24, 2009

Förvirrande Stockholmsvänstern

Stockholmsvänstern försöker ta del i dagens kungliga förlovning till att propagera för sin antirojalistiska hållning. Frågan är om man inte kan vara klantigare än så, att välja en dag som denna. Dessutom känns de fyra huvudargument de målar upp rätt ihåliga, inte minst med tanke på att de kommer från Vänsterpartiet:

1. Det är en odemokratisk institution med en diktatorisk historia.

Det känns förbryllande att ett sådant argument kommer från ett parti som inte har gjort upp med sin historia, om dess stöd till totalitära diktaturer runtom i världen. Dessutom glömmer de det faktum att kungahuset är fastställt i grundlagen, en lag instiftat i en demokratisk församling. Dessutom bör man kolla till det folkliga stödet för monarkin.

2. Det är inhumant att tvinga in människor i en livsroll.

Nåväl, skulle det vara ett tvång det som kungafamiljen utför? Är det så de känner sig? Dessutom finns det exempel på folk som frånträtt sin roll, som Drottning Kristina .

3. Det är orimligt att staten ska betala för en familjs lyxliv.

Stockholmsvänstern bör rimligtvis kolla till hur mycket kungahuset genererar i intäkter när det gäller svenskt näringsliv. Ingen annan officiell person bidrar med så mycket som kungafamlijen rent ekonomiskt.

4. Man ska inte kunna födas till makt.

Men vilken makt har de egentligen? Om Stockholmsvänstern skulle läsa grundlagen står det tydligt att "all offentlig makt i Sverige utgår från folket". Kungahusets roll är inte mer en ceremoniel Kanske lite påläsning behövs inom Stockholmsvänstern innan de lyfter fram dessa grundlösa argument ur deras synvinkel.