måndag, februari 23, 2009

Hur oseriösa kan de bli?

Det verkar inte finnas någon gräns på hur oseriös Socialdemokraterna kan bli ibland. Följande är hämtat från Henrik Alexandersson.

"Alla människor har inte 100 eller 200.000. Jag vill att alla människor ska ha frihet och möjlighet att få vård när de behöver den och då kan man inte ha ett system där de som har råd kan gå före hela tiden."

Så här motiverar Åsa Westlund om varför hon är emot fri patientrörlighet inom EU. Men nu är det så här att det är det som är problemet för tillfället. Genom att den fria patientrörligheten inte finns ger den bara möjlighet till de som kan betala. Därmed blir Åsa Westlunds uttalande ganska förvirrande, förstår hon ens vad hon talar om?

Som Henrik beskriver är den fria patientrörligheten ett hot, inte mot patienter utan mot den politik de står för, nämligen att den offentligt finansierade sjukvården i Sverige ska ses som dyr och otillgänglig. Det är det här måste kämpa för, att kämpa för fri rörlighet. Den står emot de som vill förhindra den för att de inte vågar stå för sin misslyckade sjukvårdspolitik.