lördag, februari 28, 2009

Inte längre statistiskt säkerställd.

Det var kommentaren till DN/Synovates mätning som visade oppositionens tapp. Dock är det som alla andra opinionsmätningar visar, allting avgörs den tredje söndagen vart fjärde år. Men Synovates mätning ger fog för att spekulera. Vad ligger bakom denna kraftiga inhämtning som regeringen har gjort? Vad säger de politiska kommentatorerna som inte var sena med att döma ut regeringens chanser?

Mycket av problemet för oppositionen ligger i Monas hanterande av politiska frågor. Oppositionen har inte kunnat enats vid en gemensam energipolitik, de släpper det ena ofinansierade förslaget efter det andra, släppa in kommunister i ett framtida samarbete. Det är inte framtid! Alliansregeringen har visat ett ansvarsfullt ledarskap under finanskrisen samt gjort ett tydligt utspel gällande energifrågan, en fråga som splittrat partierna i drygt 30 år. Väljarna efterfrågar ett tydligt ledarskap, det är det som Alliansen nu visar upp.