onsdag, februari 04, 2009

LO och synen på löneskillnader

http://www.politikerbloggen.se/2009/02/04/13531/

LO försöker idag att att spä fördomarna gällande inkomstskillnaderna mellan toppdirektörer och industriarbetare. Det är en ganska selektiv och svag rapport. De har medvetet valt ut 198 personer, den så kallade "makteliten". Det som är förbryllande, är en sak, nämligen att LO väljer att fokusera på hur högt taket är, inte hur lågt golvet är.

Dessutom görs detta utspel av en person, Wanja Lundby Wedin, en person som har lika hög lön som finansmannen Mats Qviberg (1,1 milj kr/år), ganska förvånande när rapporten "Makteliten - mycket vill ha mer". Men Wanja, tillhör inte du makteliten och är inte dina ambitioner att tillhöra den? Det är ett omfattande hyckleri inifrån LO-borgen kring denna rapport.

Fredrik Segerfeldt gör en enkel överslagräkning. Om man slog ut de löner som dessa 198 personer tjänar, skulle detta innebära en löneökning på runt 40 kr i månaden till de 2 miljoner LO-medlemmar som fortfarande sällar sig till Wanjas dubbelmoral. Jämför det med de 1436:- mer i månaden som en LO-medlem har fått tack vare jobbskatteavdraget.

Dessutom det viktigaste som Johnny Munkhammar visar, inkomstskillnaderna har inte minskat. Enligt statistik från OECD och SCB visar de på att den så kallade Gini-koefficienten, ett mått som visar på hur inkomstskillnaderna ser ut i ett land, har minskat med 8 procent från 2000-2006.

Detta är en vilseledande rapport om Sveriges lönestruktur. Dessutom kommunicerar det tydligt att det inte är accepterat att tjäna mycket. Undra hur mycket de egentligen fokuserar på de som har de lägsta lönerna. Kanske skulle de lyssna mer på exempelvis sjuksköterskorna och fokusera hur de kan höja lönerna för sin egna medlemmar.