tisdag, februari 10, 2009

Protektionisten Mona

Det är tydligt att Mona Sahlin frösker motverka den linje som nu bedrivs inom svensk energipolitik. Svensk energi som är effektiv och miljövänlig ska inte bli en del av Europas energiförsörjning. Att stänga vår elproduktion inom de nordiska länder enligt vad Sahlin föreslår skulle vara extremt illa för vissa länder. Exempelvis är Baltikum i stort behov av energi från Sverige då de pressas hårt av Ryssland som genom sin gasexport vill stärka sin andelar på den europeiska energimarknaden.

Här har Sverige en stor roll att spela. Vi har redan kapacitet att producera ett överskott, och med ökade satsningar på både kärnkraft och förnyelsebar energi skulle vi kunna öka ytterligare. Europa är på väg att etablera en energimarkad som är effektiv och miljövänlig. Det sistnämnda är det viktigaste incitamentet för att Sverige ska bygga ut för ökad handel på den europeiska energimarknaden.

I den här situationen känns Monas åsikt ganska märklig. Det kan hända att priser går upp i Sverige då dessa är under den normala prisnivån i Sverige. Men det kan leda till ännu effektivare energilösningar, och det tjänar Sverige på. EU har ett 20-20-20-mål om att minska koldioxidförbrukningen med 20 procent, öka andelen förnyelsebar energi med 20 procent och att energieffektivisera med 20 procent. En gemensam europeisk elmarknad är en viktig del i det arbetet.

Läs mer här, här och här