måndag, februari 16, 2009

SAAB:s framtid

Jonas Grafström redogör bra för situationen kring SAAB:s situation. Hittills har regeringens åsikt varit glasklar, inga skattepengar ska gå till ett företag som inte kan sälja sina egna produkter. Det är det hårda med marknadsekonomin, men så är det, de som bäst kan efterleva marknadens och konsumenters efterfrågan är de som överlever.