fredag, februari 13, 2009

Ytterligare ett monopol borta

Regeringen fortsätter sin kamp mot de monopolen. Nu förlorar äntligen SJ sitt monopol på stambanorna vilket förhoppningsvist ska öppna upp för fler alternativ. Idag är sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö SJ:s mest lönsamma linjer. Samtidigt har SJ stått inför en rad problem, speciellt när det gäller förseningar och biljettpriser.

Särskilt priset har varit väldebatterad sen SJ införde rörliga biljettpriser. Som exempel kan jag nämna när jag flyttade upp till Gävle 2003. Då kostade en enkel med X2000 till Stockholm 105:-. Idag får du ha tur om du ska få en biljett under 300:-. Även tågförseningar har varit ett irrationsmoment, särskilt för X2000-tågen.

Nu finns det äntligen chans för mer konkurrens. Konkurrens ska ge upphov till nya tankar och idéer om hur man kan bedriva tågtrafik. Detta ska leda till ökad kvalitet för resenärerna då de får större möjligheter att välja vilka som bäst efterlever deras krav och önskemål.