tisdag, mars 03, 2009

Åsa Nisse-socialisterna visar sitt rätta ansikte

Det är med bestörtning som jag mottar beskedet om att Centern i Gävleborg ännu en gång sviker Alliansen och sällar sig till Socialdemokraternas lockrop. Ännu en gång har de visat att makt och en stabil majoritet är viktigare än att driva den politik som är bäst för Gävleborg vårdtagare.

Det går inte att tveka till att Björn Brink och Co väljer att sätta makt och politikerarvoden före det som skulle vara det bästa, dvs. flytta vården närmare vårdtagarna, öka valfriheten och ge medborgarna mer insyn i den offentliga sjukvården.

Centern visar inte bara upp ett svekfullt yttre, de går emot den linje som borde vara, nämligen att hålla ihop den allians som arbetar för ett friare och bättre Sverige. Istället väljer man att bli marionetter under en socialdemokratisk ledning som inte tyr något annat än att nå makten. Det är det enda som är viktiga för dem och det får Gävleborgs vårdtagare lida för.