onsdag, april 01, 2009

MUF angående ungdomsarbetslösheten

och regeringens samt LO:s ovilja att ändra reglerna för att underlättta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.