lördag, april 04, 2009

Vi är störst för att vi tar ansvar

Tack väljare, det är en passande kommentar. Trots att det bara är en opinionsundersökning (som sossarna brukar säga när det går dåligt för dem) tyder det att Moderaterna alltmer står fram som det mest relevanta alternativet för Sveriges välstånd nu som i framtiden. Att opinionen svänger, det är vi väl medvetna om. Men att på en så kort tid gå fram 9 procentenheter är anmärkningsvärt. Dock är det inte förvånande av följande andledningar.

Moderaterna och Alliansen tar ansvar med en jobbpolitik som fokuserar på att det ska bli billigare och enklare att anställa samt att det ska löna sig att jobba. Till det bör tilläggas en hållbar miljö- och energipolitik med fokus både att säkerställa energibehovet och att ge möjlighet för utveckling av det förnyelsebara, samt en ansvarsfullhet för Sveriges finansiella tillgångar i de kristider som råder.

Mot det står en opposition som fokuserar på en politik som leder till ökat utanförskap, ökat beroende av statlig försörjning i högkonjuktur som lågkonjuktur samt ett bristande ansvar för våra gemensamma finanser. Som moderat känner jag mig stolt över att väljarna så tydligt har visat sitt stöd för vår politik. Vi har visat att Moderaterna och Alliansen tar ansvar för Sverige i tider av pessimism och ökad protektionism. Jag hoppas att ni som stödjer oss kan hjälpa till att visa att Moderaterna och Alliansen är de som tar ansvar för att Sverige ska stå väl rustat inför de utmaningarna som råder nu som i framtiden.