onsdag, maj 20, 2009

EU påverkar dig påverka EU

Från och med idag den 20:e är förtidsröstningen igång. Nu har du möjlighet att gå ut och avgöra hur Europas framtid ska se ut de närmaste fem åren. De beslut som tas i EU påverkar 60 procent av din vardag, därför gör jag allt kan för att folk ska vilja visa sin åsikt för hur de vill forma EU.

Från den 20 maj fram till den 7 juni har du möjlighet att visa vilken politik som ska drivas i EU. Är det en politik som söker gemensamma lösningar på gemensamma problem, eller är det en politik där länder sluter sig allt mer och där politiker bryr sig mer om hur de ska reglera människors vardag?

Jag kommer att rösta moderat i Europaparlamentsvalet. Jag tycker det är viktigt att EU är en arena där vi aktivt arbetar för att lösa de problem som inte stannar vid den svenska gränsen. Jag röstar moderat för att jag vill se ett EU där varor och tjänster ska kunna röra sig fritt utan tullar och andra handelshinder. Ja röstar moderat för jag tycker det ska vara möjligt för vem som helst att kunna och studera och jobba varsomhelst i Europa.

En röst på Moderaterna i Europaparlamentsvalet är en röst för gemensamma lösningar, en röst för öppenhet, frihandel och mot protektionism och detaljregleringar. EU påverkar i allra högsta grad din vardag, det är dags för dig att påverka EU.