måndag, oktober 19, 2009

Borg visade för dålig nerv

Jag noterade en oerhört offensiv finansminister under riksdagsdebatten efter budgetpropositionen. Det märktes tydligt vad som stod på hans agenda, skattesänkningar för att skapa jobbstimulans och ökade resurser till välfärden framför kraftiga skattehöjningar för omfattande bidragshöjningar, allt åt alla och mer därtill. Debatten i gårdagens Svt Agenda skulle rikta in sig mot samma fokus, skattesänkning eller skattehöjning.

Det går inte att förneka att Sverige riskerar en enorm skattechock vid rödgrön seger nästa år. Jag förstår även att det är lätt för vissa att hamna i skattefrågan när problemet med budgetunderskottet ska lösas. Tidigare har den frågan lösts med skattehöjningar då detta är ett mycket enkelt grepp för att snabbt komma åt budgetunderskottet, men det lönar inte sig i längden. För att Sverige sk stå sig konkurrenskraftigt är det mycket viktigt att stå fast vid att skattehöjningar i en tid som denna är mycket farliga för den återgång som väntar.

Där hoppas jag att finansminister Borg hade hamnat. Tyvärr blev han lite för snäv och och defensiv i gårdagens Svt Agenda. Östros utnyttjade det och förde debatten otäckt bra. jag hade hoppats att Borg hade fört debatten mer som jag tidigare har noterat. Tyvärr blev det inte så.

Läs mer här, här och här.