tisdag, januari 26, 2010

Oppositionens förslag, ännu sjukare

Fredrik Reinfeldt och Christina Husmark Persson skriver idag på DN Debatt om sjukförsäkringsreformen. Det är en av regeringens svåraste, men en av de viktigaste reformer under denna mandatperiod. Därför är det viktigt att våga diskutera och vara öppen för förändringar. En perfekt reform kan man inte skapa från början, utan här är det viktigt att vara pragmatiskt och öppen för synpunkter. Det är viktigt att få de som har förmåga och har vilja att att komma tillbaka i arbete. Därför är tydliga åtgärder som från dag ett fokuserar på att rehabilitera och återanpassa individen tillbaka till arbete. Utan tydliga mål eller riktlinjer riskerar sjukskrivna att falla tillbaka i den fälla som fanns förut.

Därför blir jag lite förvånad vid just oppositionens förslag till sjukförsäkring. Jag har även noterat en grad av självkritik kring den gamla ordning där 140 personer förtidspensionerades varje dag, det är bra. Men att döma av deras förslag blir inget annorlunda.

Som jag tidigare påpekat är det en sak, varför sätter man en 58-årsgräns för förtidspensionering? Det var det här som de talade om medmänsklighet, om en person inte är förmögen att gå tillbaka i arbete ska det finnas ett skyddsnät. Med oppositionens förslag blir det skyddsnätet än svagare. Personer som inte har förmåga att komma tillbaka i arbete, har kroniska besvär eller medfödda handikapp som allvarligt sänker eller omöjliggör för dem att återgå i arbete ska kunna få rätten till en skälig ersättning och rätten till förtidspension. Det är en liten grupp, drygt 1000 personer per åldersgrupp. Men jag förvånas att de via oppositionens förslag för en starkt försämrad ersättning då de inte haft någon sjukpenninggrundande ersättning.

Media: AB