fredag, februari 19, 2010

Är ungdomspolitker problem för skolor?

Alliansens ungdomsförbund har gått ut gemensamt inför valrörelsen. Målet är inte förvånande skolors behandling av politiska ungdomsförbund. Det har länge varit ett gissel för oss ungdomsförbund att komma in på skolor och kampanja. I debatten i morse i P1-morgon påtalade en rektor att mycket av ungdomsförbundens ambition var att värva nya medlemmar istället för att informera, vad som nu är problemet med det. Det är inte konstigt att tidningarna har skrivit om sjunkande medlemssiffror när rektorer har den inställning mot att ungdomsförbunden värvar nya medlemmar.

I Gävle där jag har varit ute på skolor märks det från och till den lite fientliga inställning som finns gentemot de politiska ungdomsförbunden. I synnerhet Polhemsskolan, ett av Gävles tre kommunala gymnasium har varit en skola som har gjort det svårt för oss ungdomsförbund att komma in. Nu är det valår igen, och det kommer märkas allt tydligare bland ungdomsförbunden. Därför är det vår ambition att få komma in på skolor, informera, argumentera och förhoppningsvis värva nya intresserade medlemmar.

Som MUF:s hedersordförande Gunnar Hökmark sa en gång "Om varje medlem värvar varsin ny medlem blir vi dubbelt så många". Väldigt simpelt, men ganska uppenbart. Därför hoppas jag att det blir tydligare för de skolor som inte släpper in ungdomsförbunden, vilket fel de egentligen gör. Röda Berget skriver att man ska släppa in de demokratiska partierna och stänga ute de rasistiska. Helt fel i min åsikt, elever måste få en chans att pröva sina åsikter mot deras. Det är enda chansen för elever att få upp ögonen för deras inställning.

Övriga bloggar: MUF Linköping, Magnus Andersson

Media: SvD, SvD, SvD,