söndag, februari 21, 2010

Även MP gillar RUT-avdraget

Miljöpartiet ställer sig mer positiv till regeringens RUT-avdrag. Man har nu kommit till insikt att ett avskaffande av reformen skulle leda till negativa effekter kring efterfrågan av arbetskraft. Det är bra. Reformen med hushållsnära tjänster är en reform som det senaste halvåret har växt med runt 50 % sen förenklingen av reformen, trots lågkonjukturen. Att ta bort en sån reform är självklart förödande i en tid då mer av olika servicetjänster efterfrågas. Jag hoppas att fler kommer till insikt att reformer som ökar efterfrågan samt skapar nya arbetstillfällen är bra. Därför hoppas jag att man kan bygga ut reformen än mer, till exempel i form av ett avdrag även för it-tjänster i hemmet, en reform som jag tror skulle kunna leda till många nya ungdomsjobb.

Bloggar: Kent, Per-Åke, Linnéa, Rasmus.