onsdag, februari 24, 2010

Malmös judehat är Reepalus ansvar

"We want Malmo to be cosmopolitan and safe for everybody and we have taken action. I have started a dialogue forum. There haven't been any attacks on Jewish people, and if Jews from the city want to move to Israel that is not a matter for Malmo." -Ilmar Reepalu, Sunday Telegraph

När jag deltog i en stödmanifestation för Israel förra året föregicks den manifestationen av ett tämligen stort säkerhetspådrag. Ibland kändes det som det nästan var fler poliser än demonstranter på plats. Inte bara för att frågan var så pass laddad, Mellanösternkonflikten har engagerat många. Men just det hat som växt emot Israel ledde till att de som höjde rösten till Israels försvar sågs med ganska onda ögon. Trots pådraget inträffade inget allvarligt. Dock blev situationen så spänd att Israels ambassadör Benny Dagan valde att ställa in sitt deltagande.

Vad som dock inte kan accepteras är när människor helt oskyldigt utsätts för angrepp som ett svar på det som Israel utför. Judar har runtom i Europa utsatts för en rad trakasserier och attacker och det har blivit tydligare sen Israels intåg i Gaza. Sverige är inget undantag, där har en rad attacker skett mot den judiska befolkningen, bland annat mot butiksinnehavare och mot folk på väg till synagogan. I den konflikten har Malmö, med en stor andel av Sveriges judiska befolkning stått i centrum. Och allt har varit framför ögonen på kommunlrådet Ilmar Reepalu.

I slutet av januari gick polisen ut och att hatbrotten mot judar hade blivit ett ännu större problem sen Gazakonflikten, det gick såpass långt att folk kände att det var "legitimt" att ge sig på judar samt att judar med rädsla för repressalier, flyttade ifrån Malmö. Mitt i smeten står Malmös starke man Ilmar Reepalu och slår ifrån sig. Det gick såpass långt att till och med brittiska Telegraph gjorde ett specialreportage om judehatet i Malmö. Något som tidigare var känt i Frankrike och Israel blev nu känd för fler. Trots det har Reepalu i mångas mening, inklusive min inte gjort tillräckligt. Det är så pass talande att han i Telegraph uttryckte det så att det inte fanns några attacker mot Malmös judar.

Men varför liknar judiska dagis som rena kriminalvårdsanstalter? Varför är synagogorna förstärkta med fönster som ska klara raketattacker? Om Reepalu inte hade satt på sina skygglappar och lagt ansvar på Malmös judar för hur de ska uppfattas på rätt sätt. I mening har Malmös judiska befolkning inget med Israelkonflikten mer än att de har samma ursprung. Malmös judiska befolkning ska behandlas med respekt oavsett. Israels agerande i Mellanöstern är Israels ansvar, inte Malmös judiska befolkning.

Bloggar: Federley utmanar Reepalu. Anders Edwardsson skäms, likaså Tokmoderaten. Fredrik Malm om Reepalus cyniska spel, Gula Avci frågar sig om judar ingenting är värda för Socialdemokraterna. Peter Johansson väljer att kalla det för lokalpolitiskt och tar Reepalu till försvar.

Media: SkD, SvD