tisdag, februari 02, 2010

Om den nya EU-ministern

Jag noterade en växande rörelse inom Folkpartiet där viljan växte allt starkare om att utse Birgitta Olsson till ny EU-minister. Många intressanta namn har nämnts i diskussionen kring ny minister, men nu föll valet på en av de mer röststarka inom Folkpartiet och Alliansen. Birgitta Olsson är ett kontroversiellt val, mycket med tanke på hennes engagemang i frågor där hon gått på tvären mot regeringen och Folkpartiet. Dock är det viktigt att se att de av hennes ställningstaganden som går emot min åsiktsbild är på det inrikespolitiska planet, som uppdelningen av föräldraförsäkringen.

Dock hyser jag stor tilltro till hennes kompetens inom utrikes- och Europafrågor. Jag lyssnade på henne på en Israelmanifestation förra året och tyckte hon visade på ett stort engagemang kring bland annat Mellanösternfrågan. Till hennes övriga profilfrågor hör till exempel mänskliga rättigheter som hon säkert kommer att arbeta med på Europanivå. Övriga frågor som jag ser som viktiga är kring handel och mot protektionism samt kring arbetet kring Östersjöfrågan. Det blir intressant att se hur Birgitta Olsson kommer nyttja sin relativt korta ministerperiod framtill valet.

Media: AB, DN, Exp, SvD, SvT