lördag, februari 13, 2010

S-taktiken förnekar sig inte

Jag är inte direkt förvånad över Rolf Blomquists sätt att debattera (13/2). Personligen har jag noterat det flertalet gånger och mer lär det bli framåt valet. Jag tycker att Alliansen har åstadkommit en rad bra saker sen 2006. A-kassan har gjorts om till en omställningsförsäkring, där ersättningen sänks ett första steg efter 200 dagar. Tämligen generöst då den genomsnittliga arbetslöshetstiden vid införande var runt 100 dagar. Dessutom har sjukförsäkringen gjorts om till att innehålla en tydlig rehabiliteringskedja för att återanpassa människor in i arbetslivet. Den hårdare bedömning från Försäkringskassan som det varnades om innan årsskiftet visade sig inte bli särskilt hårdare.

När det kommer till Centerns förslag om sänkta ingångslöner är det helt rätt väg att gå. Risken är att fler unga slås ut då ingångslön är snarlik för den med mer erfarenhet. Möjligheten att kunna göra lönekarriär är viktig, därför måste unga få möjligheten till en fot in på arbetsmarknaden istället för båda utanför. Om Rolf Blomquist hade visat empati för detta vore det välkommet. Dock låg det snarare i hans intresse att fortsätta sprida falsk information om Alliansens politik. Det är tråkigt, för det vore intressant om den opposition som gör anspråk på makten vill presentera en relevant politik. Kanske något Rolf Blomquist skulle tänka på.