fredag, februari 26, 2010

Vad för berättel(s)e vill ni förtälja?

Mona Sahlin har varit borta på konferens i Storbritannien med politiskt likasinnade. Diskussionen kom inte föga förvånande att handla den internationella finanskris som präglat världen. Dock har verkligheten sett annorlunda ut i olika länder. Vissa länder gick in i krisen i bättre skick än andra och kom ut i bättre skick än andra. Sverige var ett av de länder som bäst lyckades hantera finanskrisen utifrån budgetunderskott och statsskuld. Ändå valde Mona Sahlin att svartmåla den verklighet som har visat sig. Den politik som hon och resten av oppositionen förordade är den som ruinerat både Spanien och Grekland och lämnat Storbritannien med en gigantisk statsskuld (71% av dess totala BNP).

Nu är Socialdemokraternas nya giv att fortsätta samtalet med väljarna. En miljon väljare ska ta till av sossarnas samtal fram till valet. Min enkla fråga är, hur ska ni föra samtalet? Kommer det att handla om att prata om hur illa det är i Sverige som Mona tydligt har berättat när hon har varit runt i Europa, eller kommer det att handla om att ta ta sig till de önskemål som kommer från väljarna? Kommer ni berätta för väljarna vilka besked ni har gällande eventuella skattehöjningar som kommer att drabba speciellt dem med låga inkomster? Det är trevligt att prata, men pratet måste innehålla någon form av besked om hur ni vill ta Sverige in i framtiden när krisen vänder. Alliansens mål är tydligt, fler människor ska få jobb, vi ska föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Vad vill Socialdemokraterna göra främst?

Media: AB, DN.
Newsmilldebatten: 1, 2, 3, 4
Bloggar: Edvin