söndag, februari 21, 2010

Vad har LO gemensamt med Arbetsmiljöverket?

Svaret är enkelt, de försvårar för ungdomar att arbeta. Vi i alliansens ungdomsförbund har många gånger påpekat hur man från fackligt håll inte har förmått att se lite mer nyanserat på ungdomar och arbete, utan har suttit kvar med samma tjurskalliga inställning som tidigare. Idag är det inte tillåtet att diskriminera människor utifrån kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Men på något sätt är det tillåtet att diskriminera ungdomar genom lagstiftning.

Turordningsreglerna är en sak, och tillsammans med höjda ingångslöner blir avståndet till arbetsmarknaden allt större, då arbetsgivare drar sig för att anställa ungdomar med liten arbetslivserfarenhet då lönerna är i princip lika mycket som för en mer erfaren anställd. Det är inte att jag föreslår en lönedumpningprincip, men en princip om att det ska finnas en tydlig löneutveckling ju mer erfarenhet man får. Att anpassa ingångslönerna är något som har stort stöd i båda läger.

Nu har Arbetsmiljöverket gjort sitt för att försöka försvåra för ungdomar att ta ett eget arbete vid sidan av gymnasiestudierna. Enligt det senaste förslaget från AV ska skoltid och arbetstid läggas ihop, där principen om 40-timmars arbetsvecka ska gälla. Dessutom tillkommer principen om att ungdomar ska ha minst 48 timmars sammanhängande vila under helgen. Vad innebär då detta? Jo för en gymnasieelev som är i skolan mellan åtta och tre innebär detta att denne under en vecka har varit i skolan 7 timmar per dag, 35 timmat på en vecka. Det innebär att det bara finns fem timmar för arbete utöver skoltiden. Med principen om 48 timmars sammanhängande vila innebär det i praktiken att all form av extraarbete under helgen blir omöjligt. Det med att arbetsgivare åker på straffavgift om de bryter mot reglerna.

Jag hoppas att Arbetsmiljöverket tar till sig av Svenskt Näringslivs remissvar. Med de här reglerna innebär detta att många ungdomars extraknäck går om intet, många ungdomars chans att få in en fot på arbetsmarknaden och skaffa sig arbetslivserfarenhet blir offer för AV:s iver att reglera för ungdomar och göra svårare för dem att ta ett extraarbete vid sidan av studierna. Detta är ett ingrepp i ungdomars rätt att få kunna tjäna lite extra pengar vid sidan av studierna samt förmånen att få in en fot på arbetsmarknaden. Både ungdomar och företag som i stor mån anställer dem förlorar på detta ungdomsfientliga förslag. Det är dags att Arbetsmiljöverket fokuserar på att arbeta för trygga arbetsmiljöer och inte ingripa i ungdomars rätt att ha eget arbete.

Läs Svenskt Näringsliv: 1, 2.