onsdag, mars 31, 2010

78-åringen död, vad är det för fel på folk?

Jag har ingenting annat att säga om den 78-åriga kvinnans död. Detta är ett av alla de oprovocerade brott som vi gärna kunde ha varit utan. Detta är en person som inte bara är farlig för sig själv, han är farlig för alla. Det är en person som helt utan hämningar kan ge sig på vilken person som helst, utan något som helst uppsåt, på enbart bagatellartade grunder. Jag blir oerhört ledsen när jag ser människor i sin vardag för sina liv helt och hållet förstörd pga av att det finns människor som totalt saknar hämningar. Ingen vill att sådana idioter ska komma i vägen för dem, det är djupt beklagligt att det skulle gå så långt, att en nästintill försvarslös person ska få sätta livet till för att personer saknar de spärrar som hindrar vanligt folk från att göra dessa vansinnesdåd. Där måste fokus ligga på att hindra personer som den som utförde detta från att förstöra fler människors vardag.

Bloggar: Daniel, Röda Malmö
Media:
DN, SvD

Valfläsk, men ändå hederligt valfläsk

Höjda flerbarnstillägg, satsning på sommarskola för ungdomar med otillräckliga betyg och miljoner till kommunerna för att få unga i sommarjobb. Det är lite av valfläsk som Alliansens företrädare presenterar idag, det hela påminner mycket om det som den förra regeringen presenterade inför förra valet. Jag har lite emot att man använder av gammal politik, dock är det lite positivt då detta säkert kan locka en del väljare som svänger mycket i opinionen.

Men om jag ska vara ärlig med en sak är det detta, jag har inget emot att locka över väljare. Men valet mellan jobb och bidrag måste vara självklart för oss i Alliansen. Att fokusera för mycket på sociala transfereringssystem kan inte vara Alliansens stora prioritering. Fokus måste ligga på att arbete lönar sig och att det ekonomiska utrymmet för familjer måste ökas genom de får behålla mer av sin egen lön. Att höja bidragen har en risk, att den går till de som redan idag kan trygga sin försörjning med sina egna inkomster. Bidrag är i grunden till som en garant för de med begränsat utrymme att klara ekonomin. Där hade jag gärna sett fler villkor, exempelvis en övre skiktgräns för arbetsinkomster. Tjänar man över den skiktgränsen fasas bidraget ut nedåt till noll. Detta är ett förslag för att fasa ut bidragssystemet till att fokusera på de som verkligen behöver dem.

Gällande satsningen på kommunerna och sommarjobb för unga håller jag med om att det är viktigt att fokusera på att få in unga i arbete och ge dem arbetslivserfarenhet. Men det kan inte alltid vara hela lösningen. Ungas förankring på arbetsmarknaden måste ske på fler plan än genom kommunala tillskott. Kopplingen näringsliv och utbildningen måste stärkas, fler regelförenklingar och ekonomiska stimulanser måste ske för att göra det lönsammare för fler att anställa och få fler unga i arbete. Exempel på detta är att öka grundavdraget för unga som sommarjobbar, sänk eller rentav slopa arbetsgivaravgifterna för de som anställer unga på sommarjobb.

Media:
AB, DN, Exp, SvD
Bloggar:
Daniel, Emil, Lotta, Magnus, Martin, Mats, Mikael, Moderatnytt

Det är Sverige som jobbar ur krisen

Det är Sverige som jobbar sig ur krisen. Därför är MUF:s vårkampanj "Sverige jobbar" helt i tiden. Det måste vara fokus på jobb, jobb, jobb som Carl Bildt skulle ha sagt det. Därför är det viktigt att fokusera på att inget jobb är mindre lönt än det andra. Alla former av jobb är viktiga för att ta Sverige ut ur krisen och vända nedgång till tillväxt. iu

"Valet handlar om vilken attityd vi ska ha till jobb i Sverige. För oss i Moderata Ungdomsförbundet är det självklart att alla jobb är värdefulla och att alla jobb ska löna sig."

Jag är övertygad om att vikten av bra arbetslinje består av följande, gör det mer lönsamt att jobba, gör det billigare och enklare att anställa, se inte ner på vissa arbetsgrupper och uppmuntra alla insatser. Personligen blir jag tämligen frustrerad när städerskan kallas för piga, skulle städning inte vara tillräckligt fint? Tack vare RUT-avdraget har många gått från utanförskap till innanförskap. Bidrag har bytts mot jobb och egen försörjning. Det är viktigt inte bara för den egna ekonomin utan också för hur samhället ska bli hållbart. Sanningen är den att samhället skulle aldrig kunna försörja alla, men alla skulle kunna bidra till att samhället finns till där ni behöver det som mest. När vi besöker sjukhuset, när vi lagar våra tänder eller när vår mormor behöver den där extra omsorgen på livets höst.

Jobben kommer alltid vara grunden för hur vi ska klara framtidens utmaningar. Ska vi klara miljö, välfärden och alla de satsningar på infrastruktur, bostadsbyggande etc, är det jobben som lägger grunden för det. Vi kan inte gå in i en framtid där vi ska skapa nya jobb genom att jobba mindre. Fler måste komma i arbete, men det ska ske på med hjälp av att vi för en politik som fokuserar på att få fler i arbete, genom att göra det mer lönsamt att arbeta och lönsammare att anställa, inte att göra det mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och på bekostnad av att männniskor ska jobba mindre.

MUF:s vårkampanj sätter valets viktigaste fråga i centrum. Till skillnad från SSU som talar om problemet med en hög ungdomsarbetslöshet, tal om hopp för framtiden, är det MUF som levererar verkliga lösningar, inte tomma ord. Att fokusera på jobb är att fokusera på slagkraftiga lösningar som är jobbskapande, inte att använda politiken till att skapa jobb. När Sverige tar sig ur krisen måste MUF och resten av Alliansen stå upp för de åtgärder som har genomförts.

En jobblinje som fokuserar på att sänka kostnaderna för företag, lätta upp regelkrånglet för företagande. Men framför allt, värna om att skattebetalarna ska få behålla sin inkomst i största möjliga mån. Det är jobblinje mot bidragslinje, det är skattebetalarnas rätt till sin egen inkomst mot statens rättighet att styra över människors ekonomiska utrymme. MUF startar kampanjen "Sverige jobbar", det är respekten för jobben och respekten för de åtgärder som skapar jobb som vi ska stå upp för.

Bloggar: André

tisdag, mars 30, 2010

482 000 000 000 kr

Citybanan, Mälarbanan, Förbifart Stockholm, Järnvägstunneln genom Varberg, Västlänken i Göteborg. Det är några av vinnarna genom regeringens infrastruktursatsning. Paketet innehåller 482 mdr kr varav bland annat 33 miljarder går uti länen. Det ger många möjligheter att utveckla den regionala infrastrukturen I Stockholm ger det skjuts till många satsningar som utbyggnaden av Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Dubbelspåren ända ner till Nynäshamn blir verklighet och i Södertälje samt satsning på den nya tvärspårvägen i Södra Stockholm.

Mest intressant är satsningarna på Västkusten. Västlänken, tunneln under Göteborg kan påbörjas, järvägstunneln genom Varberg blir av, en utredning kring en ny järnvägsdragning till Danmark från Helsingborg tillsätts. Dessutom byggs Kattegattleden, en helt bilfri cykelväg från Göteborg till Helsingborg. Satsningarna spänner över både järnväg, bilvägar och sjöfart. Det är ett bra helhetsgrepp. En bra miljöpolitik kräver en bra infrastrukturpolitik som ser till alla kommunikationsmedel. Förbifarten Stockholm är inte bara en del i utbyggnaden av Stockholm utan en ren nödvändighet, utan satsningen på förbifarten skulle den framtida trafiksituationen i Stockholm bli helt ohållbar. Regeringens satsning ger möjligheter för många spännande men nödvändiga infrastrukturprojekt.

Alliansen levererar nytt, Mp återvinner

6 % opinionsinhämtning och nu "bara" 2,9 efter. Det märks att väljarna är bra rörliga, vilket också ställer stora krav på Alliansens företrädare. För det krävs hårt arbete för en valseger, vilket även Peter på den andre sidan är klar om. Nog finns det högt uppsatta förväntningar på båda sidor, men jag tycker dagens nyhetsskörd. Miljöpartiet går ut först med att förmedla att man vill ha generella regler som gäller lika för alla företag, för att sen vilja gå in med en generell momssänkning för vissa tjänsteföretag. Dock får Alliansen huvudrollen, eller rättare sagt 482 000 000 000 kr, en bred satsning på både vägar, järnvägar och breda kollektivtrafiksatsningarsom Citybanan, och utbyggnaden av spårbunden trafik i Stockholmsarbetet.

Dessutom de två paradgrenarna hos Mp, friår och förkortad arbetstid. Fler i arbete ska alltså ska på bekostnad av att andra ska jobba mindre, inte vad som är viktigare för miljön, arbeta mer. Genom att vi arbetar mer ökar statens intäkter, vi får mer till välfärden, kan satsa mer på miljöbra saker som upprustning av vägnät och järnvägar samt fokusera på ytterligare satsningar på kollektivtrafiken. Om någon tvivlar på regeringens förmåga att göra miljöbra saker, är det bära läsa vad vår egen miljöfavorit, Sofia Arkelsten radar upp. Det är en sak att lova, det är en annan sak att vara Alliansen, dvs göra saker. Och framförallt, vi är redan överens, där är de rödgröna långt ifrån klara.

Bloggar: André, Kent, Tokmoderaten,

måndag, mars 29, 2010

#Vbd: Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket

Det ska löna sig att arbeta var Alliansens viktigaste budskap i valrörelsen 2006. Många befann sig i en vardag där skillnaden mellan eget arbete och bidrag var ytterst liten att flera kände det meningslöst att ha eget arbete. En sådan utveckling var inte möjlig. Idag märks förändringen, nästintill alla förvärvsarbetare (ca 99 %) har fått en tusenlapp eller mer i skattesänkning. En stor del har fått nästintill 1 500 kr mer i månaden tack vare de fyra steg i jobbskatteavdraget. Det är den reform som är en Alliansens viktigaste reformer och den reform som Alliansen måste försvara främst.

Samtidigt riktas fokus mycket mot pensionärerna. Mycket debatt har riktats mot vad många anser en orättvis beskattning i och med att arbetsinkomster. Det är viktigt att det riktas fokus mot pensionerna, därför är den tredje skattsänkningen för pensionärerna viktig. Dock är det viktigt att klargöra vissa saker:
 • Pension är inte uppskjuten lön för de som idag är pensionärer. Det gamla ATP-systemet byggde på inkomsten under de 15 år som en person tjänade som mest. Moderaterna var emot detta system som visade sig allt för kostsam.
 • Pensionssystemet som är en blocköverskridande reform fokuserar på inkomstutvecklingen. Ju fler människor som är i arbete ju bättre. Därför är det viktigt att slå fast att arbete ska löna sig som en väg att få människor i arbete.
Att skatt är en drivkraft som påverkar människors möjlighet att klara sin vardag är synlig idag. Socialstyrelsens rapport visar mycket på en gammal politik som tydligt ökade klyftorna i Sverige. Förklaringarna är många, men det var under den här tiden som tiotusentals förtidspensionerades varje år. 140 människor slussades varje dag ut från arbetsmarknaden i nästintill permanent utanförskap, långt från den statistik som den dåvarande regeringen ville visa upp. Idag tjänar en låginkomsttagare mer ca 1 500 kr mer i månaden. Det är en enorm skillnad för den med mindre ekonomiskt utrymme.

Därför måste regeringens politik om att fortsätta med de ekonomiska lättnaderna för alla grupper fortsätta. Det är inte bara för jobben som regeringen sänker skatterna för de med låga inkomster. Det görs för att alla ska kunna känna sig delaktiga i samhället, att den egna arbetsinsatsen lönar sig och att drivkraften för eget arbete ska öka. Men framför allt är skatt en frihetsfråga, en fråga om vem som egentligen äger rätten till dina intjänade pengar. Därför måste Alliansens kamp för att värna människors rätt till sina egna inkomster fortsätta.

"Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket" -Gustav Möller (S)

Bloggar:
Lotta, Moderata perspektiv, Seved
Media: AB, DN, SvD, Svt Play

Dagens DDR-fall

"Rubrikens avsikt kan på goda grunder förmodas vara att Spendrup vill förmedla buskapet att konsumtion av kall öl hör ihop med varma sommardagar" - KO

Konsumentombudsmannen vet tydligen hur byråkrati kan utnyttjas på bästa sätt. Märkligt att det forfarande finns en sådan stelbent lagstiftning 2010.

onsdag, mars 24, 2010

Reinfeldt tar jobben in i valrörelsen

"Reinfeldt utklassar Sahlin", tämligen intressant rubrik för att vara Aftonbladet. Dock är det ingen överraskning direkt. Trenden har varit ganska långvarig, Reinfeldt har högt förtroende, inte bara bland sin egna väljare utan även hos de som vanligtvis röstar på Socialdemokraterna. Att Mona Sahlin har lågt förtroende bland väljarna är en sak, att hon har lågt förtroende även hos de socialdemokratiska väljarna är mer bekymrande både för Sahlin och Socialdemokraterna. Mätningen är en i raden av de som kommer avlösa varandra, men jag är säker på att förtroende går före sympati. Förtroende är det som skapas kring en person för att människor ser att denne har förmåga att åstadkomma saker, inte bara tala om dem.

Att Moderaterna har högst förtroende gällande jobben är lovande, jobben kommer att bli den viktigaste. ingen skulle vara dum och säga att jobben skulle bli en oviktig fråga. Den här gången har man ingen högkonjunktur att luta sig emot. Kanske var det detta som Göran Persson missade. Mätningen är intressant ur två synpunkter. Dels placerar sig Moderaterna högst gällande jobbfrågan, de är näst bäst i frågor om äldrevård, sjukvård samt miljö och klimat. Det andra är att samtliga mätningar visar på många osäkra väljare.

Detta är något som bör förvalts, val avgörs ofta av mittenfåran inom väljarkollektivet. Moderaterna går här till val som de med högst förtroende gällande den viktigaste av alla valfrågor. Det är viktigt att identifiera vad som är viktigt för dessa mittenväljare. Och när det kommer till jobben kommer det i min mening vara det som lättast lockar osäkra väljare, vilket val är bäst för min plånbok. Där har Moderaterna och Alliansen en tydlig linje, det ska löna sig mer att arbeta. Dessutom med en politik som gör det enklare och billigare att anställa.

Detta ställs mot en opposition som går till val med hotet om höjda inkomstskatter, höjda bidrag för att vilket gör det mindre lönsamt att inte arbeta, Det med höjning av arbetsgivaravgiften, speciellt för de som anställer unga personer. De rödgröna har en viktig fråga att svara på, hur blir det fler jobb av att man får mindre i plånboken varje månad. Alliansen och Moderaterna går till val med en jobbpolitik om har högt förtroende. Det kommer vi att förvalta fram till valet.

Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, SR, SvD, SvD

Bloggar: Edvin Alam, Kent Persosn, Peter Andersson, Röda Berget, Tokmoderaten,

måndag, mars 22, 2010

#Vbd: Framtiden för svensk sjukvård.

Veckans bloggdebatt var ganska väntad, inte minst med tanke på den vårddebatt som dominerat amerikans politik de senaste dagarna. Svensk sjukvård lyfts ofta fram av andra, speciellt av de som fokuserar på en förändring av det amerikanska sjukvårdssystemet. Dock är skillnaden på syn angående offentlig sjukvård stor mellan USA och Sverige. Jag är en av många som sällat mig kring de som tycker att sjukvård ska finansieras via skattsedeln. Inget riksdagsparti skulle idag satsa på ett annat budskap än den att grunden i Svensk sjukvård är att den ska vara skattefinansierad.

Dock finner jag att svensk sjukvård är för underutvecklad, alltför stor politisk styrning, för liten grad av inflytande hos vårdtagare och offentliganställd personal, fortfarande stora skillnader i fråga om väntetider och vårdkvalitet. Min utgångspunkt är att den offentliga sjukvårdens stela förhållningssätt måste förändras. Sjukvårdssystemet behöver luckras upp för att patienter och vårdpersonal ska få mer insyn och inflytande i vårdprocessen. Jag har tänkt på en del punkter som jag tycker kännetecknar svensk offentlig sjukvård, bra och dåliga samt förslag som jag anser är viktiga.

Bra saker med svensk sjukvård:
 • Vårdvalsreformen. Ökar valfriheten hos patienterna.
 • Patienträttighetslagen, viktigt med en lag som fastställer patienters rättigheter inom den svenska sjukvården.
 • Kömiljarden, har lett till minska vårdköerna i den svenska sjukvården.
Dåliga saker:
 • Sjukvården är inte jämilik mellan landstingen. Det är skillnad mellan bra landsting som Gotland och Halland med jämförelsevis Gävleborg och Västernorrland.
 • För lite alternativa driftsformer, håller tillbaka konkurrensen och lönenivåer. Den offentliga sektorn är en stor orsak till att kvinnors lönenivåer är allmänt lägre än mäns. Män jobbar allt som oftast i branscher som är mer utsatta för konkurrens.
Saker jag ser fram emot att man arbetar med:
 • Fokus på ökad valfrihet inom svensk sjukvård. En nationell vårdpeng som ökar patientens rättigheter att att själv få bestämma sin vårdval.
 • Förenkla möjligheterna till vård inom ett annat landsting.
 • Förenkla för sjukvårdsturism inom EU. Gör det enklare för svenskar att söka vård som inte finns eller som har högre kvalitet än i Sverige.
 • Fokusera på mer differentiering av den svenska sjukvården med fler alternativa driftsformer.
 • Lyft mer inflytande från politiker till folk inom sjukvården, öka självbestämmandet inom den offentliga sjukvården.
 • Öka möjligheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Ingen ska förhindras från att skaffa sig en privat egenfinansierad sjukvårdsförsäkring, utan att den äventyrar den offentligt drivna sjukvården. Rättvisa i vården handlar om att ha tillgång till den. Om någon har råd att skaffa sig vård på annan väg, öppnar det möjligheterna för de andra att få vård snabbare. Människor köper sig inte förbi kön, de köper sig ur och skapar plats för de som inte har råd.

#Vbd: Ska staten tvinga på folk en försäkring?

Seger för Obama, stod det i tidningarna. Jag får säga att trots ett urvattnat förslag, har President Obama lyckats med något som tidigare presidenter gått bet på. Nu ska miljoner amerikaner försäkras tack vare ett av Obamas tydligaste löften. Det är förstås lättande för Obama, ett nederlag på detta område hade skapat många tvivelaktigheter kring honom. Historisk seger i presidentvalet, majoritet både i kongressen och i senaten. Många pekar nu på att reformen till och med riskerar Demokraterna deras majoritet i Capitoleum.

Synen på sjukvård Sverige kontra USA är högst olik. Idag har samtliga partiet som grund att svensk sjukvård ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln. Hur den senare ska utformas är en annan fråga som delar. I USA är synen på statens inblandning i sjukvården en annan. I min syn behöver amerikansk sjukvård en helt annan omformning än genom den reform som nu har drivits igenom. Jag har pratat med människor som har en bättre syn på amerikansk sjukvård än den bild som svensk media vill förmedla. Några myter som lyfts fram om amerikans sjukvård vilket beskrivs bra här är:
 • En myt som ofta lyfts fram är att fattiga inte tillgång till sjukvård. Sanningen där är att de fattigas sjukvård betalas via MedicAid och Medicare.
 • Utan försäkring ingen vård. Sanningen är den att alla har rätt till akutsjukvård.
 • Sjukvården är inte lika mycket finasnsierad av skattemedel. Sanningen är den att ungefär lika mycket skattepengar läggs på sjukvård i USA som i Sverige.
Nu tvingas USA:s medborgare på en offentlig försäkring, vare sig de vill eller inte. Detta finansierat via skattesedeln. Demokraterna tycks ha fallit i den Michael Moore-inspirerade konspiration gentemot den amerikanska sjukvården. Amerikans sjukvård är idag redan mycket dyrare än svensk, dels på grund av många operationer som inte skulle utföras i det svenska sjukvårdssystemet, dels att lönenivån för amerikanska läkare är en hel annan.

Bloggar: André, Kent, Martin, Peter

Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvT

Moderat reklam på sosseblogg.


Inget som Monica Green själv kunde påverka. Men sammanträffandet är ju ganska kul, en av oppositionens mest högljudda regeringskritiker får oväntat lite välriktad reklam på sin blogg, det tackar vi för.

lördag, mars 20, 2010

Förändring eller förbättring?

Jag ramlade över ett ganska intressant citat från Mona Sahlin. Nyfiken som jag var letade jag mig fram till Socialdemokraternas egen hemsida. Där i artikeln om hur Socialdemokraterna vill rekrytera valarbetar står följande:

"Valdagen handlar om valet mellan förändring eller förbättring. Vi vill förändra politiken...."

Att det senare står sätta jobben först och att det också ska vara ett möjligheterna land för alla hjälper ju inte. Regeringen har ju sänkt skatterna för de med låga inkomster, 1 500 kr för en som tjänar runt 18 000 kr i månaden. Dessutom har regeringen gjort en rad åtgärder för att jobb ska växa fram. Det är skillnaden, de rödgröna pratar om att använda politiken till att skapa jobb, Alliansen sätter jobbbskapande åtgärder främst. Det är skillnad på politik som ger förutsättningar och politik som vill styra över människors vardag. Det är politik som inte bara förändrar utan också förbättrar.

torsdag, mars 18, 2010

SSU Fail

SSU skulle söka varumärkesskydd för Alliansen. Inte bara att de förbisåg vitala delar i varumärkeslagen, lyckades de med bedriften att registrerar ansökan inom fel verksamhet. Istället för politisk verksamhet blev det en ansökan för kulturell verksamhet. inga problem för mig, som Jytte sa i sitt linjetal, SSU ska vara Sveriges största fritidsgård. Ja vi har ju märkt det ganska bra, vore dock kul om SSU kunde producera något konstruktivt politiskt, lite konflikt behövs på det ungdomspolitiska planet, det saknas lite nu med SSU:s jippoartade pr-manövrar. En eloge kan jag ge till socialdemokratin i konsten att skapa stor uppmärksamhet. Mycket av den uppmärksamheten riktades mot Alliansen, det är ändå vi som har använt namnet och är mer förknippade med det.

Bloggar: Ingrid, Magnus, Martin

Med en eller 46 miljarder?

Varför sats 46 miljarder när det räcker med 1 miljard. Regeringens speciella kömiljard gav ett trendbrott i sjukvårdsköerna. Enligt Socialdepartementet har de två gränser som ligger som incitament för att ta del av kömiljarden, klarats av samtliga 21 landsting. Därför får de ta del av den utlovade kömiljarden. Även Socialstyrelsen pekar på kömiljardens positiva effekt,

"
satsningen har haft en tydlig inverkan på förutsättningarna för ett effektivt tillgänglighetsarbete" - Socialstyrelsen

Det är intressant, 1 miljard för att skapa ett incitament att korta köerna inom den offentliga sjukvården, till skillnad från 46 miljarder som den förra regeringen la ner på minskade köer och ökad tillgänglighet. Det är tydligt att antalet resurser inte är det avgörande för att skapa en bra och effektiv sjukvård, det handlar mycket om vilka incitament och speciella morötter man ger till landstingen. Det är viktigt att slå fast om att det är de som jobbar inom sjukvården som ska känna sig stärkta av att göra ett bättre jobb, både med grund av ökat inflytande och ökade incitament för förbättring.

Övriga bloggar: Dick Erixon, Högberg, Ingrid, Michael

Nu gäller det, GO DIF!

Det här vill vi se mycket av ikväll och i resten av slutspelet. :)

onsdag, mars 17, 2010

Is Obama a socialist?

Den ideologiska härdsmältan stavas SSU


Det är kul att Alliansens nya grafiska utformning har gett så mycket uppmärksamhet. Jag har tidigare påpekat på ett sätt att reagera mot den nya loggan. Dock tar väl SSU priset i att både skapa uppmärksamhet och visa på en ideologisk härdsmälta. Jag har länge likt André väntat på att SSU skulle producera något ideologiskt intressant, men det verkar svårt. SSU som den senaste tiden mer fokuserat på PR-artade jippon istället för att komma med något politiskt intressant. Friskoleansökan var en manöver, varumärkesansökan är nästa. Kan man inte ansvara för sin allians, hur tar man då mansvar för Sverige?

Ja, vad ska man säga? Är det på det här planet som SSU vill driva debatt. Ska vi ta det enkelt kan man nämna följande. Inget av oppositionspartierna har varumärkesregistrerat sitt namn. Det finns nämligen en anledning, dels ska namnet inte vara förväxlingsbart med ett namn som någon annan använder eller är inarbetat. Dessutom handlar varumärkeslagen om användande av namn i näringsverksamhet, detta handlar om politisk verksamhet. Dessutom får ett namn inte vilseleda.

Man får ju undra kring vilken väg SSU kommer ta. Jag tror att denna giv pekar mycket på var SSU är på väg i denna valrörelse. Inget tecken på politisk produktion.
Inga sakliga argument i form av utspel, debattartiklar eller rapporter. Där ligger MUF långt före, inte bara till antalet medlemmar. Som Andre Assarsson beskriver det, tack SSU! Tack för att ni har gett andra förbund öppet spelrum i politisk produktion och konsten att övertyga ungdomar politiskt. Och tack för draghjälpen med att ge Alliansen mediafokus.

Fler som bloggat: Hanna Wagenius beskriver klokt om
varumärkeslagen, Nattis är så där socialdemokratiskt naiv, Per Ankersjö om SSU:s "ungdomliga oförstånd", SvD om SSU Fail, HAX om saknandet av politiskt innehåll. Röda Berget fortsätter med sina plumpa nedfall mot Alliansen.

Aftonbladet, DN, DN, Expressen, Resumé, SvD

Staten gick med överskott 2009

Trots den internationella finanskrisen gick Sveriges finanser bättre än förväntat. Tidigare har OECD och en rad experter visat på att Sverige har skött sina finanser väl. Nu visar Ekonomistyrningsverkets senaste siffror på att de svenska finanserna har klarat krisen bra. 29 miljarder kr i överskott i den senaste resultaträkningen, enda mörka molnet är underskottet som landar på -176 mdr kr. Detta är nästa i linje med 1994 då underskottet landade på 184 mdr kr (Ekonomifakta).

Värt att notera att att under 2003-2004, under brinnande högkonjuktur gick staten med underskott på 47 respektive 51 mdr kr. Den svenska statsskulden ligger på 1149 miljarder kr, dvs 71 miljarder lägre än 2006. Kollar man Riksgäldens siffror ligger 2009 års utfall på 1189 mdr kr jämfört med 1270 mdr 2006. Den högsta siffran uppnåddes 1998 med 1449 miljarder kr. Det går att att klara krisen samtidigt som man fokuserar på att värna om statsfinanserna.

Läs även Rgk

tisdag, mars 16, 2010

Inte första men heller inte sista gången

Man är ju inte direkt förvånad. Men som jag tidigare har påpekat, att komma med smutskastning eller försök att svartmåla motståndarens trovärdighet kräver på något sätt en egen trovärdig politik att stå bakom. Man kan ju undra hur mycket politik som dessa har förmått att prestera, fritid lär de inte ha brist på, snarare sakliga argument som Albin påpekar det.


Att Spånt kallar sig nationalekonom verkar nästan ett skämt.

Jag har noterat att Roland Spånt, fil dr (Var han nu fick den examen) har skrivit en debattartikelsom gett många järn i elden hos s-bloggar. Det är inte föga förvånande att det är ett nedslag mot RUT-avdraget, Roland Spånt har länge varit mot reformen och det märks ingen skillnad på hans artikel. Det är dock väldigt märkligt hur han får ihop sina siffror, och sen använder dem som kritik mot den rapport som Almega presenterade.

Snabbt uträknat av Spånt tar ett företagsexempel 360 kr i timmen, dvs den totala kostnaden bör då bli 720 kr innan avdrag. Vidare räknar han på vad han snabbt påstår ett årssnitt på 1440 miljoner kr, vilket i relation med 1 800 arbetstimmar skulle ge runt 2 200 heltidsjobb. Nu börjar det märkliga, med Spånts sätt att räkna hamnar en genomsnittslön, som Mårtenssson pekar på det på nästan 600 000 kr per år i genomsnittslön för en städare. Snacka om en dold höglönegrupp. Dessutom räknar Spånt på ett längre tidsspann än Almega, därav blir Spånts uträkning lite missvisande.

Det är förstås förvånande att Spånt så pass simpelt försöker göra sken av att Almega luras, när Spånt själv ägnar sig åt ett hafsverk till statistik. Enbart under de tre senaste månaderna har det köpts städtjänster för runt 200 miljoner kr i månaden. Att sedan gå och påstå att vissa utbetalningar är felaktiga eller rentav fusk är rent löjeväckande när man inte kan visa på saklig grund. Dessutom att ge sig in i en gissningslek om hur många vita jobb som fanns i branschen, när hans påstående står i kontrast mot det som företagen upplever.

Jag tror också vilket Almega fokuserar på, att den bästa bilden får man genom att se trenden dags dato för att få en rimligare bild av hur många som är anställda inom hemservicebranschen. Almega själva var inte sena med att replikera. Högberg, Nilsson, Peter Andersson, Claes, mfl var inte sena med att spinna på Svt Agendas reportage i söndags. Tack vare Hanne Kjöllers artikelfick en rimlig bild av Svt:s statistiska underlag, plötsligt var gränsen för låginkomsttagare nere vid under 10 000 kr in månaden och sjuksköterskor blev en särdeles högavlönad grupp i den beräkningen.

Fler bloggar i ämnet:
Johan W, Liberala Anna, Rasmus (Liberal)

måndag, mars 15, 2010

#Vbd: Vad är egentligen frihet?

Man kan ju skriva hur mycket som helst om begreppet frihet. Frihet kan ju ses som en samlad benämning på många mindre friheter, därför är frihetsbegreppet både intressant men komplext. För mig handlar grundar sig begreppet i den enskilda individens förutsättningar. Frihet för den enskilde individen är i grunden att bestämma över sitt liv och sina egna val. Därutöver kommer de frihetliga rättigheterna som kommer av att leva i en demokratisk rättsstat.

Frihet kan delas upp i termerna positiva och negativa friheter. De positiva beskriver friheten till något, att få yttra sig, att röra fritt över gränserna och att få friheten att ta sina egna livsbeslut. De negativa friheterna beskriver friheten beskriver friheter ifrån något. Friheten från förföljelse, förtryck, friheten från att bli utsatt för brott. Friheten kan ta sig många uttryck, men i dess hela är friheten för individens existens.

Frihet är förövrigt ett begrepp som har missbrukats. Jag och många MUF-vänner hänger upp sig på det här att SSU:s medlemstidning heter just Frihet! Märkligt enligt oss, mycket av den socialdemokrati som vi är vana vid har lett till regleringar, inskränkningar i människors valfrihet att till exempel få välja vård, skola etc. Man kan ju undra om hur det skulle se ut om Sverigedemokratisk Ungdom döpte sin tidning till Tolerans, Grön Ungdom sin till Framtid eller om Ung Vänster döpte sin tidning till Tillväxt. Hugo Chavez, Venezuelas egen agitator driver i hans mening en frihetlig revolution i konsten att befria Venezuelas befolkning från honom de ondskefulla imperialistiska tyrannerna. Det är bara ett begrepp där man missbrukar frihetsbegreppet i syfte att öka sin egen kontroll.

Friheten att få yttra sig är en av de största konfliktpunkterna, både då och nu. Just människors vilja att yttra sig har skrämt många som har viljan att tysta dem. Mugabe, Pol Pot, Pinochet, Franco, Stalin, Mao, Castro och Kim Jong Il är några av de som gjort och gör allt vad de kan för att tysta de som försöker höja kritik mot dem. Det här är en tydlig konfliktpunkt i mångas strävan att efter friheten att få yttra sig, en strävan som krävt många människors liv på Himmelska Fridens Torg, Kambodjas slätter eller på Teherans gator.

Veckans bloggdebatt kretsar kring ett mycket komplext men intressant begrepp. Jag hoppas jag ska kunna hitta många ingångar under veckan. Frihet kräver många sina kämpar, det vill jag visa på.

Bloggar:
Kent, Rasmus (Liberal)

RUT har satt fart på statistiskerna

Svt Agenda försökte slå in på nya siffror om RUT-avdraget. Det var tämligen tydligt att man försökte slå in på ett spår att motbevisa Almegas siffror som det har rapporterats om den senaste tiden, säkerligen fick många vänsterbloggar (1,2,3,4) vatten på sina kvarnar idag. Det är ganska klart att man använder den statistik som gynnar en själv. Nu tänker jag inte vidare gå in på den statistiken än att säga att det är för få som använder de hushållsnära tjänsterna, jag hade hoppats att fler hade upplysts om fördelen med RUT-avdraget, som Rune som jag tidigare har skrivit om.

Men nu är det så med statistik kring köpvanor. Om man som Jan Björklund påpekade i Svt Agenda igår, undersökte vilken vara eller tjänst som helst skulle man få samma resultat. Lånegarantier till SAAB gynnar inte direkt låginkomsttagarna, men räddar säkert jobben i Trollhättan. RUT skapar även den jobb och ger ett litet plus till statskassan. Därav tycker jag inte att det finns några bekymmer. Vad har man egentligen emot att fler inom städbranschen har fått vita jobb med pensionsavsättningar och rätt till a-kassa? Är man emot RUT-avdraget är man indirekt emot det. Vi kan helt enkelt avskaffa RUT-avdraget, men då är det bara de med höga inkomster som har råd att köpa, hur rättvist är egentligen det?

Bloggar:
Alliansfritt, Kent, SvD-bloggen

Media:
AB, Exp, SCB (pdf-fil), SvD, Svt

Nya Alliansen

Idag presenterades Alliansens nya profil, Aliiansen ja och inte Allians för Sverige. JAg ahr länge väntat på något nytt, Edvin min bloggvän har tidigare påpekat om Alliansens bristande kommunikation borde nog vara lite nöjd idag. Jag är nöjd, det är viktigt att vår politik för Sveriges framtid byggs upp av en professionell grafisk profil. Om än väntan har varit lång är det skönt att man idag väcker nytt liv i Allianskonceptet, det mest lyckade samarbetsprojektet i svensk politik. Det var ett samarbete som ledde till att 12 års långt socialdemokratiskt styre bröts. Den nya profilen ska förhoppningsvis hjälpa Alliansen att åter förtjäna väljarnas företroende.

Media: AB, DN, Exp, SvD, SvT

lördag, mars 13, 2010

Inte kommunister men inga problem att samarbeta med dem

Tage Erlander vägrade, Olof Palme vägrade, Ingvar Carlsson likaså. Göran Persson insåg att Europasamarbetet var nödvändigt, därför lade både han och dåvarande utrikesminister Anna Lindh stor vikt vid att positionera Sverige som en liten men stark aktör i EU. Det var det som var den stora anledningen som man höll både Vänsterpartiet och Miljöpartiet utanför regeringen som stödpartier. Det var viktigt att framställa Sverige som ett land som tog Europasamarbetet på största allvar. Den viljan var tvärpolitiskt.

Dock har mycket förändrats sen dess. Numera är både Vänsterpartiet och Miljöpartiet starka aktörer i den opposition som vill återta makten efter valet. Hur kommer det utrikespolitiska arbetet att se ut efter valet? Mona Sahlin har gjort ett tydligt val, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska spela en aktiv roll i oppositionens eventuella regeringssamarbete, därav kommer deras hållning influera mycket av de rödgrönas hållning. Det är för mig mycket skrämmande att se ett parti som hela tiden varit emot medlemskap i EU, men som nu börjar vackla om motståndet, tillsammans med ett parti som inte bara vill gå ur EU utan riva upp hela samarbetet. Vad är det att ta internationellt ansvar?

Erfarenheten från den senaste tiden har varit att de rödgrönas hållning starkt har influerats av det parti som egentligen är minst av dem, synen på företagande i RUT-frågan, framtidens försvar och nu utrikespolitiken. Jag är förstås mycket förvånad att Sahlin väljer att låta Vänsterpartiet få så pass stort spelrum. Så pass stort att hon själv och partiet viker från sin hållning. I veckans debatt kring Sveriges erkännande av folkmorden i Armenien var det tydligt, i utrikespolitiska debatten var det tydligt. Det var Vänsterpartiet som drev de rödgrönas hållning i debatten i veckan, det var Västerpartiet som drev de rödgrönas hållning i utrikesdebatten. Min fråga är när oppositionens politik så pass starkt har influerats av Vänsterpartiets hållning, vilka samarbeten är nu viktiga?

Vänsterpartiet har visat på ett samarbete som är viktigt, det med Colombias kommunistiska parti. Det som skrämmer mig är inte bara det faktum att svenska biståndspengar har slussats vidare till ett parti i syfte att bedriva politisk kampanj, utan att Vänsterpartiet inte ser några problem med att samarbete med ett kommunistiskt parti. Vad är det egentligen nu Vänsterpartiet nu vill? Var det inte kommuniststämpeln de vill ta bort? Varför samarbetar de då med kommunistiska partier? Kommunistspöket är ett argument som man får höra ibland från vänstern, men jag tror att vår hållning gentemot Vänsterpartiet bekräftas på grund av detta.

För frågan kvarstår, vilka samarbeten är nu viktiga för den rödgröna alliansen? Vilka länder ska man nu samarbeta med om EU inte är den institution som man vill hålla sig till? Största ansvaret ligger på Mona Sahlin, vilken hållning tar nu Socialdemokraterna i denna frågan. Tänker Socialdemokraterna nu tona ner sitt internationella samarbete både i världen och inom ramen för den Europeiska Unionen? Hur mycket tänker man låta Vänsterpartiet influera utrikespolitiken? Det parti som skickade hyllningsbrev till öststatsdiktaturer, som vill tvätta bort kommuniststämpeln men som visar sken på att de fortfarande inte har några som helst problem med samarbeten med dem. Det var som sagt inget problem för Vänsterpartiet att inte längre kalla sig för ett kommunistiskt parti, men ej heller några problem att samarbeta med andra kommunister.

Bloggar: Andre, Kent, Linuz,

torsdag, mars 11, 2010

Tråkigt att riksdagen politiserar historien

Riksdagen tog det helt onödiga och diplomatiskt förstörande beslutet att stämpla det som Turkiet begick mot armenierna under första världskriget som folkmord. Jag är rätt förvånad att man väljer att ta en sån här sak till högsta beslutande församling. Det borde vara ganska självklart att riksdagen inte skulle lägga sig i och politisera historiska skrivningar. Riksdagens beslut hjälper ingenting utan sätter bara hinder för försoningsprocesssen. Den sätter hinder för Sveriges diplomatiska förbindelser med Turkiet, Sverige som har varit ett av de länder som hårdast drivit på att få med Turkiet som medlemsland i Europeiska Unionen.

Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD

onsdag, mars 10, 2010

Miljöpartiet, dyra för sig själva och skattebetalarna

Miljöpartiet hamnade på tapeten i morse med tanke på Yvonne Ruwaidas mobilräkning. 44 575 kr för de två senaste åren var det som satte ett djupt hål i Miljöpartiets budget. Dock kanske inte detta låter särskilt häpnadsväckande, det är trots allt Miljöpartiet som ansvarar för var deras pengar går någonstans. Men det som blev lite häpnadsväckande var deras uttalande, detta var ju inget som skulle drabba skattebetalarna enligt dem, utan Miljöpartiets budget. Nåväl, frågan man bör ju ställa sig, vad finansierar Miljöpartiets budget till sannolikt största del? Jo, statligt partistöd, och vad finansierar det statliga partistödet? Jo, skattepengar. Magplasket var ett faktum, men det kanske var som min gode vän Stefan beskrev det, att Miljöpartiet kanske har blir mer som vänstern och räknar skattebetalarnas pengar som sina egna. Det har ju anpassat sin politik mer och mer åt sina vänsterkamrater.

Om inte detta var nog, ramlade jag över detta blogginlägg om kostnaden för rivningen av Aspuddenbadet. 500 000 uppgick själva rivningen till, utöver kom kostnader för bevakning på över 700 000 för att hålla koll på människor som försökte ta lagen i egna händer och försöka stoppa rivningen. Vad har Miljöpartiet med detta att göra, jo Miljöpartiet var de som drev opinionen starkast av alla genom sin badmössekampanj. 700 000 kr som kunde hamnat på bättre ställen som utveckling av Stockholms kultur- och idrottsliv, tack Miljöpartiet för att ni drev på denna kampanj.

Lunchrastbetraktelser: Hyresgästföreningen gillar jobbskatteavdraget.

"Man ska ha i åtanke att det har varit en väldigt speciell situation på senare år med låg inflation. Sedan är det ju så att hyrans del av inkomsten har sjunkit. Det beror på hyresutvecklingen, men även på jobbskatteavdraget" - Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

Det är glädjande att se när sådana ord kommer från oväntat håll. Undrar hur man tar det på Sveavägen 68 i och med att en av deras stora kampanjorganisationer gör detta uttalande. ;)

måndag, mars 08, 2010

#Vbd: Högern hyllar kvinnan, vänster sätter henne i konflikt

Dags för veckans bloggdebatt, passande nog en jämställdhetsdebatt. Idag på internationella kvinnodagen har debatten och nyhetsflödena dominerats av diskussion från allt kring kvinnors löner och medverkande i styrelser till ensamma mammors levnadsförhållanden. Det finns många delade meningar kring den internationelle kvinnodagen som institution. En debatt tog fart på forumet Twitter idag, där skillnaden mellan de båda blocken blev tydlig, därifrån tar jag en utgångspunkt. Alliansfritt, med den osmakliga bilden, med texten "Om din man någonsin fick reda på att du inte röstade på Alliansen", driver sin osmakliga inställning.

Debatten kretsade kring att Moderaternas på Twitter passade på att gratulera alla kvinnor. Inställningen till detta var att uppmärksamma alla kvinnor för deras insatser och visa sin uppskattning för deras gärningar. Men detta var inget som föll de rödgröna i smaken. Vad är det då fel att hylla kvinnan en dag som denna? Inget enligt mig. Visserligen känner många feminister en otacksamhet emot det här då de ser denna dag som en manifestation för att uppmärksamma ojämlikheterna i samhället. Men så känner inte jag. Tämligen snedvridet att man inte får hylla kvinnan, inte för dess kön utan för dess gärningar. Det var väl på detta viset som Martin Luther King hade som mening, döm inte utifrån karaktär, utan från gärningar.

Dock medger jag att det fortfarande förekommer ojämlikheter i samhället, men ojämlikheter som jag tycker man arbetar med för att kunna skapa ett jämlikt samhälle. När det gäller kvinnor finns många bra reformer och arbeten som genomdrivs:
 • Utveckla den välfärdssektorn, den offentliga sektorn är starkt kvinnodominerad, men tyvärr en väldigt stelbent sektor infekterad av allt för stor politisk styrning. Här måste det ske fler reformer för att öka anställdas inflytande över verksamheten. Utveckla välfärdssektorn genom uppmuntra till fler alternativ inom den. Ge möjlighet att tex skapa olika vårdalternativ.
 • Kvinnors ekonomiska självständighet. Fokusera på att öka människors ekonomiska utrymme. För en undersköterska som tjänar omkring 18 000 kr i månaden innebär skattsänkningen upptill en hel månadslön om året i skattesänkning. Det är ett tydligt tecken på många, inte bara kvinnors ökade ekonomiska utrymme.
 • Verka för att uppmuntra fler män att ta ut sin föräldraledighet. Det främsta medlet är att göra det mer lönsamt för kvinnor att arbeta.
 • Öka transparensen vid rekryteringar. Regeringens förändrade arbetssätt vid rekryteringar till statliga chefsposter ledde till att en majoritet av alla tillsatta poster gick till kvinnor. Även folk med invandrarbakgrund har högre representation än tidigare.
 • Ökade frihetsreformer. Ökad jämlikhet och jämställdhet är att värna om allas individuella frihet och möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar.
Internationella kvinnodagen är tydligen en sak som delar blocken åt. Det är dock viktigt att det finns de som står upp och hyllar kvinnan för dess gärningar. Det handlar om att framhäva kvinnor för deras kompetens, inte sätta dem i konflikt mot övriga samhället. Det är den stora skillnaden mellan höger och vänstern, högern framhåller och hyllar kvinnor för deras gärningar, vänstern fortsätter att sätta kvinnor i konflikt mot män i sin iver att driva sin ideologiska klasskamp.

Per Schlingmann på SvD, Politikerbloggen om RUT-reformen som en jämställdhetsreform, Mona Sahlin på Newsmill. Henrik von Sydow skriver om regeringens reformer på lagstiftningsområdet för att öka kvinnors rättssäkerhet.

Alliansbloggar: Kent, Mark, Mary, Mikael,

Media om kvinnodagen: AB, AB, AB, AB, AB, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD

lördag, mars 06, 2010

Om man gillar det, varför är man emot det?

Lars Ohly gillar inte att det finns friskolor, men har inget emot att hans barn väljer att gå i en. Han vill inte ha privata vårdalternativ, men väljer att själv att behandlas hos det privata Sofiahemmet, och han tycker inte om att folk gör stora vinster på sin bostad, men gjorde själv ett klipp på sin senaste försäljning. Det har varit en het diskussion detta, lever folk som de lär? De senaste decenniernas avregleringar har skapat en hel del alternativ för gemene svensk. Det är för mig ett självklart val att människor själva ska styra sina val utifrån sin livssituation, därför måste valfrihet finnas, att de gagnar alla.

Diskussionen har handlat om denna, om den bloggdebatt som var het förra veckan och som var lika het denna vecka, den om RUT-avdraget. När ledande socialdemokrater och miljöpartister går ut och säger att den här reformen kanske ändå är bra, och att de inte kanske ska ta bort reformen det första de gör om de kommer till makten, skapar det förstås en debatt, hur ska egentligen de rödgröna ställa sig till frågan. Nu hade visserligen Socialdemokraterna och Miljöpartiet varsitt kongressbeslut i ryggen, därav borde frågan inte vara särskilt svår. Men trots det blev det en diskussion där vissa krafter stretade mot ett annat håll.

Tillslut gav de rödgröna besked i frågan, det blir inget mer avdrag om de kommer till makten. Enligt många var det en seger för Lars Ohly, då hans och hans parti enträgna motstånd mot reformen satte spår i de rödgrönas slutliga inställning. Ändå får man ge Vänsterpartiet en eloge, som till skillnad från sina oppositionskamrater har varit konsekvent emot reformen utan att några partikamrater har gått ut och propagerat för en annan väg.

Frågan är ju denna, inte minst med de ledande socialdemokrater som utnyttjar avdraget är, varför är man emot något om man nu verkar gilla det? För om man nu inte gillar det har man ett ett enkelt val, utnyttja det inte, så enkelt är det. Gillar man att köpa en tjänst men inte gillar avdraget, kan man ju ta de pengar man tjänar och ge det till några som behöver dem bättre. Gillar man inte skattesänkningarna som regeringen har gett dem, kan man också ge bort dem. Det finns hela tiden valmöjligheter. Det som är lite underligt är ju att socialister i Sverige har möjlighet att hela tiden leva efter sina principer, men vi som vill ha lägre skatt, fler valmöjligheter, har fått kämpa för att få igenom dessa rättigheter.

Följ gärna
Edvin, Kent, Mary, Magnus, Per med flera om debatten kring RUT och olika valfrihetsreformer, den lär fortsätta.

Media:
AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Newsmill, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD

onsdag, mars 03, 2010

Vänsterpartiet - Nya skattesänkarpartiet?

Tomas Tobe, riksdagsman för Moderaterna i Gävleborg och den person som jag kampanjade för i valet 2006 slår på ett väldigt enkelt sätt hål på Vänsterpartiets förlsag om att införa en statlig skatt på företagsbonusar. Bakgrunden är det som VP tidigare har basunerat ut är att bonusar över 100 000 kr ska beläggas med 50 % skatt. Det kan ju tyckas rimligt att man betalar en rimlig skatt för det man har tjänat, sen om nivån 50 % är för hög eller för låg, beror ju lite på ideologisk grund. Problemet blir bara detta att det förslag som Vänsterpartiet levererar leder alltjämt till en skattesänkning för många personer. Som Tomas skriver på Politikerbloggen:
 • Skattesystemet utgörs av 32 % som är kommun- och landstingsskatt, 20 % är statlig inkomstskatt och överst på det finns en 5-procentig statlig värnskatt, den maximala marginalskatten blir således 57 %.
 • En person som tjänar 32 000 kr betalar idag 52 % i skatt på sina inkomster och således 52 000 kr i skatt för en bonus på 100 000. Vänsterns förslag innebär att denne person betalar endast 50 000 kr, dvs 2 000 kr mindre.
 • En person som tjänar 45 000 kr betalar idag 57 % i skatt på sina inkomster och således 57 000 kr i skatt för en bonus på 100 000. Vänsterns förslag innebär att denne person betalar endast 50 000 kr, dvs 7 000 kr mindre.
Enkelt uträknat? You bet. Så enkelt var det för Tomas Tobé att slå hål på det skattehyckleri som han så rätt beskriver det. Vänsterpartiets förslag som resulterar i en rejäl skattesänkning för de med höga inkomster var väl knappas det som de räknade med.

2 av 3 och några sossetoppar

Sosseadel - Högt uppsatt person inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet som lever långt ifrån de ideal som de och deras parti vill förmedla.

Svenskt Näringsliv förmedlar i sin undersökning att två av tre vill ha kvar det hushållsnära avdraget. När hälften av de som röstar på Miljöpartiet vill ha kvar det. Vad betyder detta? Frågan kring hishållsnära avdrag kommer bli en intressant stötesten under valrörelsen. De rödgrönas motstånd mot reformen visar sig ligga i total konflikt med väljarna. Man kan ju undra hur Mona o Co har modet att trotsa folkviljan. Till råga på allt har en rad av Monas ledande partikamrater utnyttjat avdraget. Jag missunnar ingen av Paggan, Winberg eller Göran Persson för deras avdrag gällande deras städhjälp, men borde man inte leva som man lär? Mona och de rödgröna har satt sig i en ordentlig rävsax där deras öde förvärras av både väljarstödet för och deras partikamraters utnyttjande av reformen. Sosseadeln förnekar sig inte.

Media: AB, AB, AB, DN, DN, Exp, SvD, SvD, SvT,

tisdag, mars 02, 2010

Dumheten eller svårigheten att tänka Reepalu?

Är det en israelisk lobby som är ute efter Ilmar Reepalu? Det är märkligt att han hela tiden försöker förklara sin situation och sätter i relation till olika orsaker, den ena märkligare än den andre. Personligen känner han sig förföljd av en kampanj riktat mot honom själv. Och det har han rätt i, det är en kampanj för att få en företrädare som bättre kan företräda Malmö och dess invånare på ett bättre sätt än Reepalu. Ilmar Reepalu har sen länge frånsett de attentat som Malmös judar råkat ut för, och i sitt resonemang slirar han hela tiden in på Israels gärningar på Västbanken.

Att hela tiden försöka hitta en rationell förklaring till de enskilda attackerna mot Malmös judar, som Svante Wyler beskriver det. Samma resonemang som dagens antisemiter bedriver. Uppenbarligen ska Malmös judar skuldbeläggas för alla fel som Israel begår, för Kristi död etc. Det är som Svante Weyelr beskriver det, en kampanj riktat mot Ilmar Reepalu personligen, för det är väl hans personliga åsikter som han gör sken av?

RUT ska bort: Ohly-rödgröna 1-0

Så har Lars Ohly och Vänsterpartiet fått igenom sitt krav på resten av oppositionen gällande de hushållsnära avdragen. Det är lika enkelt som det egentligen brukar vara. Vänsterpartiet har aldrig respekterat den enskilda människans livsval utan sätter alltid systemet framför individers rätt att forma sin egen vardag. Att nu oppositionen nu går ut och säger slutligen att RUT-avdraget ska bort är en spik i kistan för de tusentals människor, i stor synnerhet kvinnor som fått ett jobb tack vare regeringens hushållsnära avdrag.

Nu är beskedet tydligt vid en rödgrön valseger. Barnfamiljen ska få det svårare att få vardagen att gå ihop. Rune, 85 år gammal ska inte längre få sin trerummare städat för 130 kr mindre i timmen än vad det kostar att anlita hemtjänsten. Att de rödgröna på allt hade magen att presentera den under en träff med pensionärsorganisationerna visar på deras mantra att ständigt svika de äldre. Man kan ju undra vilket nästa dråpslag som de rödgröna levererar mot Sveriges äldre (Till hurraropen från Helle Klein) . Den utlovade skatteutjämningen ligger ju nära tillhands.

Bloggar: Kent Persson om det slutliga beskedet, Rolf om Ohly och de rödgrönas cyniska värld. Linnéa om Ohly seger över oppositionen.
Media: AB, AB, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Metro, Newsmill, SR, SvD.