tisdag, mars 30, 2010

482 000 000 000 kr

Citybanan, Mälarbanan, Förbifart Stockholm, Järnvägstunneln genom Varberg, Västlänken i Göteborg. Det är några av vinnarna genom regeringens infrastruktursatsning. Paketet innehåller 482 mdr kr varav bland annat 33 miljarder går uti länen. Det ger många möjligheter att utveckla den regionala infrastrukturen I Stockholm ger det skjuts till många satsningar som utbyggnaden av Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Dubbelspåren ända ner till Nynäshamn blir verklighet och i Södertälje samt satsning på den nya tvärspårvägen i Södra Stockholm.

Mest intressant är satsningarna på Västkusten. Västlänken, tunneln under Göteborg kan påbörjas, järvägstunneln genom Varberg blir av, en utredning kring en ny järnvägsdragning till Danmark från Helsingborg tillsätts. Dessutom byggs Kattegattleden, en helt bilfri cykelväg från Göteborg till Helsingborg. Satsningarna spänner över både järnväg, bilvägar och sjöfart. Det är ett bra helhetsgrepp. En bra miljöpolitik kräver en bra infrastrukturpolitik som ser till alla kommunikationsmedel. Förbifarten Stockholm är inte bara en del i utbyggnaden av Stockholm utan en ren nödvändighet, utan satsningen på förbifarten skulle den framtida trafiksituationen i Stockholm bli helt ohållbar. Regeringens satsning ger möjligheter för många spännande men nödvändiga infrastrukturprojekt.