tisdag, mars 30, 2010

Alliansen levererar nytt, Mp återvinner

6 % opinionsinhämtning och nu "bara" 2,9 efter. Det märks att väljarna är bra rörliga, vilket också ställer stora krav på Alliansens företrädare. För det krävs hårt arbete för en valseger, vilket även Peter på den andre sidan är klar om. Nog finns det högt uppsatta förväntningar på båda sidor, men jag tycker dagens nyhetsskörd. Miljöpartiet går ut först med att förmedla att man vill ha generella regler som gäller lika för alla företag, för att sen vilja gå in med en generell momssänkning för vissa tjänsteföretag. Dock får Alliansen huvudrollen, eller rättare sagt 482 000 000 000 kr, en bred satsning på både vägar, järnvägar och breda kollektivtrafiksatsningarsom Citybanan, och utbyggnaden av spårbunden trafik i Stockholmsarbetet.

Dessutom de två paradgrenarna hos Mp, friår och förkortad arbetstid. Fler i arbete ska alltså ska på bekostnad av att andra ska jobba mindre, inte vad som är viktigare för miljön, arbeta mer. Genom att vi arbetar mer ökar statens intäkter, vi får mer till välfärden, kan satsa mer på miljöbra saker som upprustning av vägnät och järnvägar samt fokusera på ytterligare satsningar på kollektivtrafiken. Om någon tvivlar på regeringens förmåga att göra miljöbra saker, är det bära läsa vad vår egen miljöfavorit, Sofia Arkelsten radar upp. Det är en sak att lova, det är en annan sak att vara Alliansen, dvs göra saker. Och framförallt, vi är redan överens, där är de rödgröna långt ifrån klara.

Bloggar: André, Kent, Tokmoderaten,